Innovativ
och fokuserad
förvaltning

Prenumerera på vårt månadsbrev

Senaste inläggen

3889

Exelity månadsrapport – december 2022

Nettoavkastningen för Exelity under december månad uppgick till -0,7 %, jämfört med -2,7% för Stockholmsbörsens breda index OMXSPI. Utvecklingen var dock 0,0 % justerat för värdeökningen i Astor där våra…
6177

Global Esports Fund månadsrapport – december 2022

Starka titlar driver efterfrågan på hårdvara, mobilen är fortfarande under press – Novembersiffror i USA visade att de totala spelutgifterna fortfarande minskade något (3%) jämfört med 2021. Vi såg dock…
3890

Global Security Fund månadsrapport – december 2022

Gott Nytt År! Finserve Global Security Fund avkastning för 2022 blev 10 % och därmed infriades avkastning om tvåsiffrig positiv avkastning. Fonden har som tematisk aktiefond med inriktning mot tydliga…
6176

SCFI månadsrapport – december 2022

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för december om 104,83. Det är en uppgång med 0,45 %. Vi avslutar år med en avkastningsnivå på 4,83 %…

Vårt erbjudande

Finserve erbjuder en hemvist och fondhotell för förvaltare och fonder för såväl UCITS- och AIF-fonder som diskretionär portföljförvaltning. Erbjudandet gäller både för fonder med hemvist i Sverige som fonder inom EU.

Läs mer

Scandinavian Credit Fund I

AIF-fond som erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som behöver finansiera någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien.

Läs mer

Nordic Factoring Fund

En unik AIF fond där man genom en investering i fonden får exponering mot primärt den nordiska marknaden för factoringlån

Läs mer

Global Security Fund

En global aktiefond som investerar i noterade bolag inom försvars- respektive säkerhetsindustrierna

Läs mer

Exelity

En fond som kombinerar investeringar i aktier och vad vi kallar för finansiella transaktioner

Läs mer

Global Esports Fund

Esport driver tillväxt för teknologibolag världen över. Det är en trend som väntas förstärkas under kommande år. Tillsammans med GP Bullhound – en av världens ledande investerare inom tekniksektorn – har Finserve Nordic en fond för dig som vill vara med på tilllväxtresan. Fonden investerar globalt i kvalitetsbolag med esport som primär värdedrivare.

Läs mer

Global Technology Fund

Investerar i teknologibolag utifrån 4-5 stora tekniktrender. För närvarande är fonden exponerad mot gaming, IT-säkerhet, molntjänster och halvledare.

Läs mer

Thyra Hedge Fund

Thyra Hedge Fund är en koncentrerad aktiebaserad long/short UCITS fond med globalt fokus inom framförallt teknologisektorn.
Fonden investerar i mellan 20-30 bolag och söker kontinuerligt eftersträva marknadsneutralitet genom att fonden innehar korta positioner i enskilda aktier samt använder indexterminer för att också skydda fondens tillgångar.

Läs mer
Se allt

Kredit och räntefonder

Aktiefonder

Partnerfonder

Struktur och kontroll

Fond- och kapitalförvaltning omgärdas av många regler för att säkerställa högsta möjliga skydd för kunder och för att upprätthålla förtroendet för branschen och Finserve. Finserve har ett stort antal olika interna instruktioner och andra dokument som styr verksamheten. Finserve uppdaterar dessa löpande för att säkerställa att de är aktuella och ändamålsenliga, samt publicerar centrala dokument som alla kan ta del av. Finserve står under tillsyn av Finansinspektionen.

Läs mer

Tillstånd och fondtyper

Finserve erbjuder en möjlighet att förvalta UCITS och AIF-fonder samt diskretionära portföljer via bolaget, oavsett om en fond har sin hemvist i Sverige eller inom EU. Vi erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ samt en stabil organisatorisk plattform avseende risk, compliance och revision.

Läs mer

Hållbarhet

Hållbarhetsrisker är en miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens utveckling och värde. För oss innebär därför en ansvarsfull investering, oavsett förvaltningsprofil, en som utöver ekonomisk avkastning också tar hänsyn till de förknippade hållbarhetsriskerna. Därför är hållbarhetsrisker integrerade i alla våra fonders investeringsbeslutsprocesser.

Läs mer