Innovativ
och fokuserad
förvaltning

Hem för Scandinavian Credit Fund I, Nordic Factoring Fund, Global Security Fund och flera andra spännande fonder

Prenumerera på vårt månadsbrev

Senaste inläggen

6485

Global Security Fund månadsrapport – augusti 2023

Trots semestrar i Europa och USA har augusti varit händelserik när det gäller makro, geopolitik, bolagsnyheter och rapporter. Börsen har varit svagare under augusti och extra tydligt i Sverige som…
6483

SCFI månadsrapport – augusti 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för augusti om 79,94. Det är en nedgång med 3,40 %. Fondens nedgång förklaras uteslutande av en negativ utveckling för…
6482

Exelity månadsrapport – augusti 2023

Nettoavkastningen för Exelity under augusti uppgick till +0,5 %, vilket kan jämföras med -3,8 % för Stockholmsbörsens breda index OMXSPI, men som vanligt vill vi påminna om att det inte…
6415

Global Security Fund månadsrapport – juli 2023

Under juli månad noterade Finserve Global Security Fund en negativ avkastning om -1,1%, vilket var något sämre än MSCI World. Trots något lägre avkastning under månaden är det viktigt att…

Vårt erbjudande

Finserve erbjuder en hemvist och fondhotell för förvaltare och fonder för såväl UCITS- och AIF-fonder som diskretionär portföljförvaltning. Erbjudandet gäller både för fonder med hemvist i Sverige som fonder inom EU.

Läs mer

Våra fonder

Scandinavian Credit Fund I

AIF-fond som erbjuder kortfristig direktutlåning till mindre och medelstora företag som behöver finansiera någon form av expansion, investering, omstrukturering, refinansiering, generationsfinansiering eller säsongsmässiga behov. Fondens utlåningsobjekt återfinns i första hand i Skandinavien.

Läs mer

Nordic Factoring Fund

En unik AIF fond där man genom en investering i fonden får exponering mot primärt den nordiska marknaden för factoringlån

Läs mer

Global Security Fund

En global aktiefond som investerar i noterade bolag inom försvars- respektive säkerhetsindustrierna

Läs mer

Exelity

En fond som kombinerar investeringar i aktier och vad vi kallar för finansiella transaktioner

Läs mer

Global Technology Fund

Investerar i teknologibolag utifrån 4-5 stora tekniktrender. För närvarande är fonden exponerad mot gaming, IT-säkerhet, molntjänster och halvledare.

Läs mer

Being and Investments Active Value Fund

En fond med aktiv förvaltning som investerar i 8-12 övertygande objekt, vardera under en period på tre till fem år. Fonden investerar i företag som vi förstår, med förutsägbara kassaflöden, men vi behöver också identifiera undervärdering och möjligheten att öka intrinsiskt värde genom strategisk och operationell förändring. Vi letar alltid efter företag med aktiva ägare, antingen själva eller tillsammans med andra.

Läs mer

Thyra Hedge Fund

Thyra Hedge Fund är en koncentrerad aktiebaserad long/short UCITS fond med globalt fokus inom framförallt teknologisektorn.
Fonden investerar i mellan 20-30 bolag och söker kontinuerligt eftersträva marknadsneutralitet genom att fonden innehar korta positioner i enskilda aktier samt använder indexterminer för att också skydda fondens tillgångar.

Läs mer
Se allt

Kredit och räntefonder

Aktiefonder

Partnerfonder

Tillstånd och interna regelverk

Fond- och kapitalförvaltning är tillståndspliktig verksamhet som omgärdas av många regler för att säkerställa högsta möjliga skydd för kunder och för att upprätthålla förtroendet för branschen och Finserve. Finserve har ett stort antal olika interna instruktioner och andra dokument som styr verksamheten. Finserve uppdaterar dessa löpande för att säkerställa att de är aktuella och ändamålsenliga, samt publicerar centrala dokument som alla kan ta del av. Finserve står under tillsyn av Finansinspektionen.

Viktig information

Tjänster och fondtyper

Finserve erbjuder en möjlighet att förvalta UCITS och AIF-fonder samt diskretionära portföljer via bolaget, oavsett om en fond har sin hemvist i Sverige eller inom EU. Vi erbjuder ett kostnadseffektivt alternativ samt en stabil organisatorisk plattform avseende risk, compliance och revision.

Viktig information

Hållbarhet

Hållbarhetsrisker är en miljö-, social-, eller bolagsstyrningsrelaterad omständighet som skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens utveckling och värde. För oss innebär därför en ansvarsfull investering, oavsett förvaltningsprofil, en som utöver ekonomisk avkastning också tar hänsyn till de förknippade hållbarhetsriskerna. Därför är hållbarhetsrisker integrerade i alla våra fonders investeringsbeslutsprocesser.

Hållbarhet