Nyheter

Nyheter

SCFI månadsrapport – april 2023

SCFI månadsrapport – april 2023

​Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för april om 100,86. Det är en uppgång med 0,22 %. Fonden har inte haft någon nyutlåning under april däremot...
Exelity månadsrapport – april 2023

Exelity månadsrapport – april 2023

Nettoavkastningen för Exelity under april månad uppgick till +0,1 %, vilket innebär att nettoavkastningen hittills i år summerar till totalt +5,3 %, att jämföra med målsättningen om minst 10% årligen....
Global Security Fund månadsrapport – april 2023

Global Security Fund månadsrapport – april 2023

Fonden utvecklades negativt under april månad, -2,3 %, främst mot bakgrund av oro för svagare guidance framåt för IT-bolag och försvarsbolag. Bland negativa bidrag märktes Teledyne, Science Applications och SAAB...
Global Security Fund månadsrapport – mars 2023

Global Security Fund månadsrapport – mars 2023

Mars var en stark månad för teknologi, vilket tydligt gynnade fondens exponering mot cybersäkerhet. Bland innehav som utvecklades väl fanns Microsoft, Intel och Crowdstrike. Försvarssektorn presterade som sektor något negativt...
Exelity månadsrapport – mars 2023

Exelity månadsrapport – mars 2023

Nettoavkastningen för Exelity under mars månad uppgick till +1,4 %. Fonden har inget relevant jämförelseindex, men rent generellt var mars en volatil och tuff månad för börserna, där fonden kontinuerligt...
SCFI månadsrapport – mars 2023

SCFI månadsrapport – mars 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för mars om 100,64. Det är en uppgång med 0,19 % Fonden har inte haft någon nyutlåning under mars däremot...