Nyheter

Nyheter

Exelity månadsrapport – december 2022

Exelity månadsrapport – december 2022

Nettoavkastningen för Exelity under december månad uppgick till -0,7 %, jämfört med -2,7% för Stockholmsbörsens breda index OMXSPI. Utvecklingen var dock 0,0 % justerat för värdeökningen i Astor där våra...
Global Esports Fund månadsrapport – december 2022

Global Esports Fund månadsrapport – december 2022

Starka titlar driver efterfrågan på hårdvara, mobilen är fortfarande under press – Novembersiffror i USA visade att de totala spelutgifterna fortfarande minskade något (3%) jämfört med 2021. Vi såg dock...
Global Security Fund månadsrapport – december 2022

Global Security Fund månadsrapport – december 2022

Gott Nytt År! Finserve Global Security Fund avkastning för 2022 blev 10 % och därmed infriades avkastning om tvåsiffrig positiv avkastning. Fonden har som tematisk aktiefond med inriktning mot tydliga...
SCFI månadsrapport – december 2022

SCFI månadsrapport – december 2022

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för december om 104,83. Det är en uppgång med 0,45 %. Vi avslutar år med en avkastningsnivå på 4,83 %...
Månadskommentar – november 2022

Månadskommentar – november 2022

  Finserve Global Security Fund tappade 3,0 % under oktober, i huvudsak som ett resultat av en försvagad dollar, som tappade cirka 4,5 procent mot den svenska kronan under perioden,...