Nyheter

Nyheter

Finserve Micro Cap månadsrapport – juni 2024

Finserve Micro Cap månadsrapport – juni 2024

Finserve Micro Cap äger en bred portfölj bestående av de ”små” småbolag på Stockholmsbörsen huvudlista. Det här är tredje gången vi påpekar att skillnaden mellan Small Cap Index* och Mid...
Global Security Fund månadsrapport – juni 2024

Global Security Fund månadsrapport – juni 2024

Kortsiktig oro och volatilitet i försvarssektorn samtidigt som Försvar och Cybersäkerhet visar att vi är i en långsiktig strukturell trend som löpande ökar i styrka Fonden var under juni ned...
Nordic Factoring Fund månadsrapport – juni 2024

Nordic Factoring Fund månadsrapport – juni 2024

Nordic Factoring Fund AB (publ) redovisar en NAV-kurs för juni på 102,94, en ökning med 0,44 % från föregående månad. Under månaden har fonden bibehållit en bra risknivå i portföljen...
GP Bullhound Thyra Hedge Fund – juni 2024

GP Bullhound Thyra Hedge Fund – juni 2024

Volatiliteten i de stora teknikaktierna har ökat under den senaste månaden. Branschfundamenten har däremot inte förändrats och styrkan i områdena kring AI fortsätter, däremot kämpar flera sektorer fortfarande med lageröverhäng,...
GP Bullhound Technology Fund – juni 2024

GP Bullhound Technology Fund – juni 2024

Volatiliteten i de stora teknikaktierna har ökat under den senaste månaden. Branschfundamenten har däremot inte förändrats och styrkan i områdena kring AI fortsätter, däremot kämpar flera sektorer fortfarande med lageröverhäng,...
Exelity månadsrapport – juni 2024

Exelity månadsrapport – juni 2024

Exelity parerar motvinden under månade och stänger juni på +0,4% efter avgifter. Detta kan jämföras med t.ex. OMX Small Cap och First North Index stängde ner -3,2% respektive -1,2%. Därmed...
Meriti Neutral månadsrapport – juni 2024

Meriti Neutral månadsrapport – juni 2024

Meriti Neutral andelsklass A steg under juni med +0,86 procent och fonden har därmed stigit med +6,00 procent sedan årsskiftet. Sedan strategins start pro forma 2010-06-30 har fonden avkastat +193,8...
Meriti Ekorren Global månadsrapport – juni 2024

Meriti Ekorren Global månadsrapport – juni 2024

Meriti Ekorren Global andelsklass A steg under juni med +1,04 procent i värde, och värdeökningen sedan årsskiftet uppgår därmed till 18,33 procent. Årets resultat är +0,7 procentenheter starkare än fondens...
Finserve Micro Cap månadsrapport – maj 2024

Finserve Micro Cap månadsrapport – maj 2024

Kommer spreaden att minska?Som ni kanske minns skrev vi i förra månadsrapporten om att skillnaden mellan Small Cap Index* och Mid Cap Index** aldrig varit så stor om man tittar...
Global Security Fund månadsrapport – maj 2024

Global Security Fund månadsrapport – maj 2024

Stark uppgång i europeiska försvarsbolag skapade 2,44 % avkastning i fonden för månaden. Fonden är nu upp 22,90 % för året. Främst gick SAAB (15,37 %) och Kongsberggruppen (14,69 %)....