Om oss

Finserve Nordic AB (”Finserve”) är ett svenskt bolag med tillstånd att förvalta UCITS-fonder, AIF-fonder samt diskretionära portföljer.

Marknadskontakter

Robert Kartler

Finserve PArtners AB

E-post: robert.kartler@finserve.se
Telefon: 070-306 02 84

Michael Erwald

Finserve PArtners AB

E-post: michael.erwald@finserve.se
Telefon: 072-227 68 25

Styrelse

Michael Gunnarsson

Styrelseordförande

Michael har tjugo års erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn. Michael har haft ett antal ledande befattningar inom Skandiakoncernen. Michael har vidare haft ledande befattningar inom Movestic, både som VD för Movestic Kapitalförvaltning AB och Movestic Livförsäkring AB. Michael kommer senast från en befattning som VD på ODIN Fonder. Idag är Michael styrelseordförande i Skandinaviska Kreditfonden AB och Scandinavian Credit Fund I AB samt styrelseledamot i Movestic Kapitalförvaltning AB, Infra Group Nordic AB samt Infra Group Nordic Investments AB.

Fredrik Sjöstrand

Ledamot

Fredrik har 30 års erfarenhet av att arbeta i den finansiella sektorn. Fredrik har under denna tid arbetat i flera ledande befattningar samt som specialist inom portföljförvaltning, handel, analys, riskhantering och kapitalanskaffning på Handelsbanken, Bear Stearns, Straumur Investmentbank, Carnegie samt Swedbank i Sverige, England och Luxemburg. Sedan år 2008 har Fredrik bedrivit egen konsultverksamhet inom finansiella tjänster. Fredrik innehar Bachelor of Science (BSc) från Stockholms universitet i offentlig förvaltning med fördjupade studier i avancerade nationalekonomi och statistik. Idag är Fredrik CIO och partner i Skandinaviska Kreditfonden AB.

Inge Heydorn

Ledamot

Inge har 20 års erfarenhet av aktieanalys och kapitalförvaltning från bland annat Carnegie, Alfred Berg, ABN AMRO, Deutsche Bank. Inge ansvarar för förvaltning av Thyra och WER fonderna.

Christer Lindström

Ledamot

Christer har 30 års erfarenhet från finansmarknaden, under huvuddelen av tiden har han arbetat med räntehandel i Sverige, Schweiz och Luxemburg. Under karriären har Christer haft flera ledande befattningar bl.a. som chef obligationshandel på Handelsbanken, VD på Prebon Yamane i Stockholm och VD på RP Martin i Stockholm. Christer har en ekonomiutbildning från Umeå Universitet.

Henrik Sundin

VD

Henrik har drygt 20 års erfarenhet från finansbranschen, de första åren som jurist på UBS och Alfred Berg Asset Management därefter som VD för Max Matthiessen Värdepapper AB, Movestic Kapitalförvaltning AB samt Exceed Capital AB. Idag är Henrik VD och styrelseledamot i Finserve Nordic AB, samt styrelseledamot i Infra Group Nordic AB och Infra Group Nordic Investments AB.

Ledande befattningshavare

Henrik Sundin

VD

Joakim Agerback

RISKANSVARIG

Alf-Peter Svensson

Ansvarig compliance (AdvokatfIrma DLA PIPER)