Om oss

Marknadskontakter

Ledande befattningshavare

Gustav Lindgren

VD

Gustav Lindgren har ca 8 års erfarenhet från finansbranschen inom alternativa investeringar samt derivat. Ansvarat för riskfunktionen på Finserve Nordic, men har tidigare erfarenhet från bland annat SEB. Gustav har en Bachelor of Arts in Economics från Lawrence University, Wisconsin.

Max Bergström

RISKANSVARIG

Max Bergström har ca 3 års erfarenhet från finansbranschen, främst inom alternativa investeringsfonder. Max har en filosofie kandidatexamen med inriktning mot internationella affärer

Alf-Peter Svensson

ANSVARIG COMPLIANCE (ADVOKATFIRMA DLA PIPER)

Alf-Peter Svensson arbetar huvudsakligen med regelverksrelaterade frågor inom byråns grupp för regulatoriska frågor. Han har drygt 25 års erfarenhet från den finansiella sektorn och har bland annat arbetat som bankjurist samt chefsjurist och compliance officer.

Se allt

Styrelse

Per-Anders Tammerlöv

STYRELSEORDFÖRANDE

Per-Anders Tammerlöv är VD på Mangold Fondkommission sedan 2006. Han har en lång erfarenhet från den finansiella sektorn och är utöver styrelseordförande i Finserve även  styrelseledamot i branschorganisationen Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen). Han är också styrelseordförande i Resscapital AB och KredFin AB samt styrelseledamot i QQM Fund Management AB, Nowonomics AB, Riddargatan Förvaltning AB och Aggregate Stockholm AB.

Christer Lindström

LEDAMOT

Christer har 30 års erfarenhet från finansmarknaden, under huvuddelen av tiden har han arbetat med räntehandel i Sverige, Schweiz och Luxemburg. Under karriären har Christer haft flera ledande befattningar bl.a. som chef obligationshandel på Handelsbanken, VD på Prebon Yamane i Stockholm och VD på RP Martin i Stockholm. Christer har en ekonomiutbildning från Umeå Universitet.

Ulrika Matsers

LEDAMOT

Ulrica är civilekonom och har över 20 års erfarenhet av marknadsföring. Ulrica har bland annat arbetat som Brand Manager på Ford Motor Company Sweden, Market Manager på Mercedes Benz Sweden, och Head of Marketing på BANCO.
Ulrica har även arbetat som Marketing Director inom området för Financial Institutions of Corporate Clients på ABN AMRO Asset Management och som Head of Group Brand and Strategic Marketing på SEB.
I dagsläget är Ulrica marknadschef på Combitech Sverige.

Se allt