Om oss

Marknadskontakter

Ledande befattningshavare

Gustav Lindgren

VD

Max Bergström

RISKANSVARIG

Alf-Peter Svensson

ANSVARIG COMPLIANCE (ADVOKATFIRMA DLA PIPER)

Se allt

Styrelse

Per-Anders Tammerlöv

STYRELSEORDFÖRANDE

Per-Anders Tammerlöv är VD på Mangold Fondkommission sedan 2006. Han har en lång erfarenhet från den finansiella sektorn och är utöver styrelseordförande i Finserve även  styrelseledamot i branschorganisationen Föreningen Svensk Värdepappersmarknad (tidigare Svenska Fondhandlareföreningen). Han är också styrelseordförande i Resscapital AB och KredFin AB samt styrelseledamot i QQM Fund Management AB, Nowonomics AB, Riddargatan Förvaltning AB och Aggregate Stockholm AB.

Christer Lindström

LEDAMOT

Christer har 30 års erfarenhet från finansmarknaden, under huvuddelen av tiden har han arbetat med räntehandel i Sverige, Schweiz och Luxemburg. Under karriären har Christer haft flera ledande befattningar bl.a. som chef obligationshandel på Handelsbanken, VD på Prebon Yamane i Stockholm och VD på RP Martin i Stockholm. Christer har en ekonomiutbildning från Umeå Universitet.

Ulrika Matsers

LEDAMOT

Ulrica är civilekonom och har över 20 års erfarenhet av marknadsföring. Ulrica har bland annat arbetat som Brand Manager på Ford Motor Company Sweden, Market Manager på Mercedes Benz Sweden, och Head of Marketing på BANCO.
Ulrica har även arbetat som Marketing Director inom området för Financial Institutions of Corporate Clients på ABN AMRO Asset Management och som Head of Group Brand and Strategic Marketing på SEB.
I dagsläget är Ulrica marknadschef på Combitech Sverige.
Sysselsättningar utanför AIF-förvaltarens verksamhet: Styrelseledamot i Relation & Brand AB.

Se allt