Om oss

Finserve Nordic AB (”Finserve”) är ett svenskt bolag med tillstånd att förvalta UCITS-fonder, AIF-fonder samt diskretionära portföljer.

Marknadskontakter

Finserve AB

Robert Kartler

E-post: robert.kartler@finserve.se
Telefon: 070-306 02 84

Finserve AB

Stefan Moberg

E-post: stefan.moberg@finserve.se
Telefon: 072-933 43 78

Styrelse

Michael Gunnarsson

Styrelseordförande

Michael har tjugo års erfarenhet av arbete inom den finansiella sektorn. Michael har haft ett antal ledande befattningar inom Skandiakoncernen. Michael har vidare haft ledande befattningar inom Movestic, både som VD för Movestic Kapitalförvaltning AB och Movestic Livförsäkring AB. Michael kommer senast från en befattning som VD på ODIN Fonder. Idag är Michael styrelseordförande i Skandinaviska Kreditfonden AB, Nordic Factoring Fund AB och Scandinavian Credit Fund I AB samt i Infra Group Nordic AB och Infra Group Nordic Investments AB.

Peter Norman Ulltin

Ledamot

Peter har tjugofem års erfarenhet av arbete med finansiella tjänster och försäkringar. Peter har bland annat arbetat i olika befattningar inom Skandia koncernen, som VD på Direct Finansiella Tjänster och Försäkringar, Söderberg & Partners samt som VD på Monyx Financial Group. En stor del av sitt yrkesliv arbetade Peter med strategi-, affärs- och verksamhetsutveckling inom finansiella tjänster och försäkringar, försäljning och distribution, produktutveckling, strukturella frågor och processer.
Idag är Peter VD och partner i Skandinaviska Kreditfonden AB, Styrelseledamot i Skandinaviska Kreditfonden AB och Scandinavian Credit Fund I AB. Tidigare styrelseuppdrag i Factor Insurance Brokers AB, Nordic Brokers Association AB (Hjerta), MeChamp AB, NewChamp AB samt Direct Kapitalförvaltning AB.

Josef Lagergren

Ledamot

Studerat i Tyskland 1,5 år, sen USA 1,5 år med en BA i företagsekonomi. Arbetade 2 år i USA med algo-handel, är trading-certifierad (series 7 och 63). Magisterexamen från Handelshögskolan med inriktning finans. Har ca 400 högskolepoäng, varav mkt matematik och andra tekniska ämnen. Arbetat 10 år på Swedbank som kvantchef för ränte- och valutahandel. Arbetat 10 år på SEB som kvantansvarig för ränte- och valutahandel. Drivit Verare i 2 år.

Christer Lindström

Ledamot

Christer har 30 års erfarenhet från finansmarknaden, under huvuddelen av tiden har han arbetat med räntehandel i Sverige, Schweiz och Luxemburg. Under karriären har Christer haft flera ledande befattningar bl.a. som chef obligationshandel på Handelsbanken, VD på Prebon Yamane i Stockholm och VD på RP Martin i Stockholm. Christer har en ekonomiutbildning från Umeå Universitet.

Ulrica Matsers

Ledamot

Ulrica är civilekonom och har över 20 års erfarenhet av marknadsföring. Ulrica har bland annat arbetat som Brand Manager på Ford Motor Company Sweden, Market Manager på Mercedes Benz Sweden, och Head of Marketing på BANCO.
Ulrica har även arbetat som Marketing Director inom området för Financial Institutions of Corporate Clients på ABN AMRO Asset Management och som Head of Group Brand and Strategic Marketing på SEB.
I dagsläget leder Ulrica Matsers organisationen Digital@idag.
Sysselsättningar utanför AIF-förvaltarens verksamhet: Styrelseledamot i Relation & Brand AB.

Ledande befattningshavare

Henrik Sundin

VD

Gustav Lindgren

RISKANSVARIG

Alf-Peter Svensson

Ansvarig compliance (AdvokatfIrma DLA PIPER)