Institutioner

Vi erbjuder fonder med en tydlig förvaltningsprofil inom kredit- och aktieområdet som ger en väldigt bra diversifiering och riskjusterad avkastning som bör ingå i alla väldiversifierade portföljer.

Bäst på det vi gör

Våra Private Debt strukturer har sedan start genererat över 6% i årlig annualiserad avkastning, detta till en mycket låg marknadsrisk och med i princip noll korrelation till andra tillgångsslag.

Dessa fonder är flerfaldigt prisbelönta och vi har också ett samarbete med Europeiska Investeringsfonden vilket är en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att vi arbetar på rätt sätt.

Våra fonder har sedan start en mycket strikt hållbarhetspolicy och samarbetet med Europeiska Investeringsfonden gör att vi utvärderas löpande utifrån denna mycket viktiga aspekt.

De globala Institutionella kapitalflödena in i detta tillgångsslag understryker dess naturliga plats i en väldiversifierad portfölj.

Via ett unikt samarbete med GP Bullhound erbjuder vi även ett antal spetsfonder inom aktiesegmentet.

För att kunna tillmötesgå våra kunders önskemål och placeringsreglementen så erbjuder vi även diskretionär förvaltning.

Investera inte hela Ert kapital hos oss – vissa säger sig vara bäst på allt, det gör inte vi.

Vi känner oss trygga i att kunna säga att vi är ”best-in-class” inom våra specifika nischer.

Vi kan institutionell förvaltning

Institutionell förvaltning hos Finserve innebär att vi tillsammans med en utsedd representant går igenom just era behov och policies, riskbenägenhet och avkastningskrav. Våra fonder har med sina unika teman, investeringsprofil och låga samvariation med andra tillgångsslag en plats i samtliga väldiversifierade institutionella portföljer. Institutionella kunder är kärnan i vår affär och vi har erfarenhet av att samarbeta med både svenska och internationella kunder inom samtliga segment i såväl offentlig som privat miljö.

Kontakt Institutionell försäljning

Joakim Stenberg

Mail: joakim.stenberg@finserve.se

Telefon: +46-70-553 52 67

joakim stenberg