Scandinavian Credit Fund I

Finserve Nordic AB som förvaltar fonden Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallad Fonden), har tillsammans med Fonden beslutat att helt säga upp lånet och begära att förtida inlösen av Vinstandelslån sker samt att Fondens verksamhet avvecklas.

Bakgrunden till detta beslut är att Fonden, sedan den åter öppnades för insättningar och uttag den 12 maj 2023, drabbats av nettoutflöden på 729 miljoner kronor, vilket gör det omöjligt att förvalta Fonden på ett tillfredsställande sätt och i andelsägarnas bästa intresse. För att säkerställa likabehandling av alla andelsägare har fonden ingen annan möjlighet än att avveckla verksamheten.

Läs mer på kreditfonden.se

Pressreleaser

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) offentliggör information om utbetalning och NAV-utveckling

2023-07-31 17:58 CEST

Stockholm 31 juli 2023 – Scandinavian Credit Fund I AB (publ) nedan (”Fonden”) har i juli, enligt tidigare kommunikation, utbetalat 250 miljoner SEK (ca 10% av AuM) till Fondens andelsägare pro rata. Avstämningsdagen för utbetalningen var 26 juli 2023. Fondens andelsvärde (NAV) efter utbetalningen beräknas till 83,27 SEK, en nedgång med ca -10,01%. Fondens officiella NAV för juli publiceras 1 augusti 2023.   

Dokument

Fullständig information om Finserves fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. På samma sida hittar du även övriga dokument inklusive hel- och halvårsrapporter. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns.