The Single Malt Fund

Fondens styrelse har fattat beslut om att påkalla förtida uppsägning, enligt punkt 12.1 i villkoren för kapitalandelslånen (se Grundprospekt nedan), av Fondens kapitalandelsbevis (ISIN SE0010547299) och därtill avnotera Fondens samtliga kapitalandelsbevis från NGM, per den 2024-04-02.
Läs mer i pressrelease: https://news.cision.com/se/the-single-malt-fund/r/beslut-om-fortida-uppsagning-av-kapitalandelsbevis-och-avnotering,c3930587

FONDDOKUMENT