The Single Malt Fund

The Single Malt Fund erbjuder en investering i en produkt som
tidigare varit omöjlig att handla på en reglerad marknad.

FONDDOKUMENT