Being and Investment Active Value Fund

Fonden tar en aktiv investeringsroll och satsar på 8-12 lovande tillgångar, med en investeringshorisont på tre till fem år för varje tillgång. Vårt fokus ligger på företag vars verksamhet vi är insatta i och som har pålitliga kassaflöden. Men det är också viktigt för oss att upptäcka undervärderade möjligheter och potentialen att förstärka deras inneboende värde genom strategiska och operativa initiativ. Vi prioriterar företag med engagerade ägare, antingen på egen hand eller i samarbete med andra.

Läs mer på fondens hemsida

FONDDOKUMENT

Fullständig information om Finserves fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. På samma sida hittar du även övriga dokument inklusive hel- och halvårsrapporter. Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer, och ska inte användas som underlag för placeringsbeslut. Du bör alltid läsa fondens Faktablad och Informationsbroschyr/Prospectus innan du börjar spara i en fond. Vi kan inte garantera att uppgifterna är fullständiga och de kan ändras utan föregående meddelande. Det publicerade andelsvärdet (NAV-kursen) baseras på de mest aktuella uppgifter som finns.