Visste du att försvarsinvesteringar i Europa kommer att öka med 50%?

Eller att cybersäkerhetsbranschen växer med 20% per år?