Global Security Fund

Global Security Fund är en global aktiefond som investerar i
noterade bolag inom försvars- respektive säkerhetsindustrierna.

FONDDOKUMENT