Nordic Factoring Fund månadsrapport – juni 2024

Nordic Factoring Fund månadsrapport – juni 2024

Nordic Factoring Fund AB (publ) redovisar en NAV-kurs för juni på 102,94, en ökning med 0,44 % från föregående månad.

Under månaden har fonden bibehållit en bra risknivå i portföljen och utsikterna framåt ser stabila ut. Fonden har under perioden haft högre likviditet än vanligt vilket har påverkat avkastningen något negativt. Förväntade räntesänkningar kommer inte påverka fondens avkastning eller den historiskt stabila risknivån. Sänkta räntor kommer också öka fondens konkurrenskraft, då andra lågriskplaceringar förväntas ge lägre avkastning på grund av kommande räntesänkningar.

Förvaltningen fortsätter noggrant analyserat sektorer och enskilda motparter för att minimera riskerna och bibehålla en hög återbetalningsförmåga. Fonden bedömer fortsatt bra möjligheter till bra riskjusteradavkastning och låg volatilitet. Fondens underliggande motparter har i genomsnitt en rating på A och fonden har kreditförsäkring som skydd mot konkurser. Den låga försäkringspremien indikerar att portföljens sammansättning är tillfredsställande för försäkringsbolaget och ett gott betyg på underliggande processer och motparter.

Investering i Finserve Nordic Factoring Fund ger investerare tillgång till en väldiversifierad portfölj med över 250 motparter med hög kreditrating och en tillgångsklass som uppvisar låg korrelation med andra tillgångsklasser som räntor, aktier, krediter, valutor och råvaror.

Prognoser
Efter att ECB sänkte räntan i början av juni, sjönk inflationstakten i euroområdet som förväntat. Trots detta förblev tjänsteinflationen på höga nivåer, vilket kan påverka tidpunkten för ECB nästa räntesänkning.

Det är mycket sannolikt att ytterligare räntesänkningar kommer att ske under 2024, även om ingen sänkning genomfördes i juni. Trots oväntat hög inflation i maj sänktes räntebanan jämfört med den penningpolitiska rapporten i mars. Detta signalerar en högre sannolikhet för en ny sänkning redan vid nästa möte i augusti.

I ett pressmeddelande den 27 juni framgår det att om inflationsutsikterna kvarstår kan styrräntan sänkas två eller tre gånger under andra halvåret. Tidigare, i mars och maj, var prognosen två sänkningar. Lägre inflationsutsikter, en svagare konjunktur och en starkare krona anges som orsaker till den justerade räntebanan. Riksbanken chefen, Erik Thedéen är tydlig med att kronan inte styr räntebanan, men det kan dock få effekt om svenska kronan fortsätter försvagas. Prognoserna för 2025 och 2026 förblir i stort sett oförändrade, med förväntningar om ca 2,75 procent i slutet av 2025 och drygt 2,50 procent i slutet av 2026.

Sänkta räntor kommer att underlätta för sektorer och företag som är beroende av finansiering. Factoring är på en kraftig tillväxtresa när banker och låneinstitut blir allt mer restriktiva med krediter. Factoring möjliggör för många stora och små företag att växa med en mer flexibel lånemöjlighet.

IFRS 9
Reserveringarna i portföljen är mycket låga. Nästan 100 % av fondens exponering ligger i kategori 1, och säkerheten är baserad på över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring med och utan regress.

Läs mer