Exelity månadsrapport – juni 2024

Exelity månadsrapport – juni 2024

Exelity parerar motvinden under månade och stänger juni på +0,4% efter avgifter. Detta kan jämföras med t.ex. OMX Small Cap och First North Index stängde ner -3,2% respektive -1,2%. Därmed fortsätter Exelity att överavkasta samtliga jämförbara index, och är +14,3% för helåret 2024 (OMX Small Cap +5,9% och First North Index +0,1%).

Det tåls att nämnas att distributionen av månatliga avkastningen är stabil, där fondens största nedgångsmånad är -1,59% (september 2023, First North Index -7,5% samma månad) sedan januari 2023. Sedan jag tog över förvaltar rollen hösten 2023 är Exelity +32% efter avgifter, där inga negativa månader har noterats.

Under juni fortsatte lån att agera kudde på nedsidan, men även aktiebenet gick relativt starkt. Bland aktier, noterade vi att BPC Instruments lyfte 26,3% under månaden. På nedsidan hittar vi ett flertal innehav, men inget som sticker ut nämnvärt. Med en aktieexponering på ca 70%, och en väl diversifierad portfölj parerades börsnedgången på juni, där aktiebenet slutade på -0,1% för månaden.

En orsak till att Exelity parerar nedgångarna väl är transaktionsbenet, som genererar fortsatt god avkastning oavsett börsklimat. Transaktionsbenet fortsätter att takta på i stabil takt och bidrog med 1,1% för månaden, där lån och garantier har nu uppvisat endast 5 av 32 negativa avkastningsmånader sedan start, där största nedgångsmånaden har noterats till -0,3%. Transaktionsbenet fortsätter att utgöra en stabil grund i Exelity.

Inom garantier var juni återigen något lugnare månad, där en ny garanti signerades. Aktiviteten inom lån tilltog dock något under juni med två nya lån på ca 3% av fondens NAV vardera.

Totalt utgör lån nu cirka 23% av Exelity, och det tåls att nämnas att låneportföljen utgörs av noterade bolag där samtliga bolag är listade på svenska börsen. Exelity har fortsatt noll defaults inom lån sedan start, där vi fortsätter att reservera för potentiella förluster.

Vi konstaterar att Exelitys kvantitativa modellering för lån och garantier är fortsatt starkt värdeskapande för fondens andelsägare, och är en huvudorsak till fondens starka utveckling inom transaktioner.

Ladda ned PDF version med statistik