Global Security Fund månadsrapport – juni 2024

Global Security Fund månadsrapport – juni 2024

Kortsiktig oro och volatilitet i försvarssektorn samtidigt som Försvar och Cybersäkerhet visar att vi är i en långsiktig strukturell trend som löpande ökar i styrka

Fonden var under juni ned -2,78 % och tog ner årlig avkastning till 19,48 % för året. Bakgrunden till nedgången var en bred nedgång i europeisk försvarsindustri som leddes av att Airbus kom ut med en svagare prognos än förväntat. Airbus justerade ner prognos för antal tillverkade plan för 2024 från 800 till 770 (-4 %). Det sker som följd av förseningar i leveranskedjor och ökade kostnader. Airbus justerade också upp förväntade kostnader för sitt rymdprogram.

Flyg- och försvarsindustrin är nära sammanflätade, så när en ledande aktör som Airbus ger en svag prognos påverkar det även leverantörer, partners och konkurrenter. Det ger potentiella utmaningar för hela sektorn och som följd gick sektorn svagt efter nyheterna.

Vi har flera gånger skrivit om volatiliteten i industrin och den kommer sannolikt att vara ihållande särskilt under sommaren. Vi tror att nedgångar ger möjliga köplägen och att industrin är fortsatt i en stark trend för många år framåt. Airbus har en stark position i jämförelse med Boeing där deras A320 Family plan varit en succé. Airbus tillverkar sedan 2019 betydligt fler kommersiella flygplan än Boeing och för 2023 tillverkades 720 i jämförelse med Boeings 445. De har också en större orderbok och har gynnats av att Boeings varumärke påverkats negativt av de brister som uppdagats.

Produktionsförmåga, kvalitetsnivå tillsammans med geopolitiska spänningar gör att Airbus är bättre positionerade för den starka tillväxten i Asien-Stillahavsregionen. Både Boeing och Airbus är dock intressanta och de har tillsammans en unik och stark position inom tillverkning av kommersiella flygplan och de kommer båda ha en nyckelposition för teknologisk utveckling framsteg inom rymden.

Bolagets största position Rheinmetall gick också ner betydligt för månaden -10 % men var trots det vid slutet av juni fortsatt upp med starka 70 % för året. Utvecklingen påverkas av analytikers syn på värdering och rekommendationer där det finns oro för hög värdering efter så stark aktieutveckling men också att vinsterna inte kommit in i böckerna så fort som väntat. Deutsche Bank justerade ned aktien från köp till behåll. Parallellt med det höjer dock Barclays sin värdering till € 590 och JP Morgan sin till € 600 och aktien handlades vid månadsslutet till en kurs på € 475 och fonden ser betydande uppsida över tid.

Fonden sätter stor vikt vid försvarsbolags strategiska position i den pågående upprustningen av framför allt europeiskt försvar. Rheinmetall och Leonardo är nyckelinnehav för fonden och de båda ingår i ett joint venture för att lägga bud på betydande försvarskontrakt, såsom pansarfordon för den italienska regeringen, till ett värde av upp till 21,5 miljarder dollar. Detta partnerskap ses som ett viktigt steg mot konsolidering av den europeiska försvarssektorn och signifikativt då Europa vill minska antalet system och leverantörer och för att uppnå skalfördelar likt USA. Rheinmetall ökar löpande i produktionsförmåga, får betydande orderintag och har en strategisk diversifiering i produkter och beställare och är i en absolut nyckelposition inom europeisk försvarstillväxt.

Cyber Security gick väldigt starkt i juni med i topp Cloudflare (+22,37 %) och Crowdstrike (+22,16%). I juni ägde Cybersecurity Summit rum och där framkom att det sker stora investeringar i sektorn som följd av ökad medvetenhet om risker. Inflytelserika Gartner rapporterade om att integration av generativ AI pågår och är en centralt inom cybersäkerhet och dessutom effektivt och verkningsfullt. Dessutom ökade regleringskrav och säkerhetsuppdateringar som gör att bolag som Microsoft göra stora investeringar för att uppfylla efterlevnad och skydda mot cyberhot. De regulatoriska kraven och den nära sammankopplingen med tillväxten inom AI gör att sektorn präglas av en långsiktigt strukturellt tillväxt likt försvarsindustrin. Sektorn kommer också att gynnas av att räntor förväntas falla över tid.

Läs mer