GP Bullhound Thyra Hedge Fund – juni 2024

GP Bullhound Thyra Hedge Fund – juni 2024

Volatiliteten i de stora teknikaktierna har ökat under den senaste månaden. Branschfundamenten har däremot inte förändrats och styrkan i områdena kring AI fortsätter, däremot kämpar flera sektorer fortfarande med lageröverhäng, som inom nätverk. Volatiliteten drivs av höga värderingar och det starka rally vi har sett i AI-namnen. GP Bullhound Thyra Hedge slutade upp 4,16 % i juni.

Ett fokusområde i juni har varit minnesmarknaden. Micron Q3-resultat överträffade Microns tidigare kommunicerade förväntningar. Både DRAM- och NAND-priserna steg med 20 % kv/kv. Microns försäljning av HBM-minnen väntas nå 100 miljoner dollar 2024 och sedan miljarder 2025. Företaget är den näst största leverantören på marknaden efter SK Hynix och förväntar sig att dess marknadsandel kommer att öka under 2025. Microns HBM-lager är slutsålt för både 2024 och 2025, med priser redan avtalade för majoriteten av 2025.

Bolagets estimat är i linje med förväntningarna, även om konsensus låg något högre, vilket ledde till en nedgång i aktiekursen under rapportdagen. Vi anser att bolagets estimat är för låga på kort sikt, med tanke på de aktuella trenderna i branschen. Risken är, som alltid, att producenterna addera för mycket kapacitet och producerar för höga volymer, vilket skulle pressa ner priserna. Vi ser resultatet som en ytterligare indikator på en stark efterfrågan på AI-produkter och minneskapacitet under de kommande åren.

Enligt industrinyheter har den kinesiska DRAM-tillverkaren ChangXin Memory Technologies (CXMT) (vi äger inte) fått regeringens godkännande att bygga en ny produktionsanläggning i Shanghai. Även här är den största risken för återhämtningen av minnesmarknaden att för mycket kapacitet adderas på kort sikt. Detta är inte ett problem i dagsläget, men det är helt klart något observera.

Månadens citat – Sanjay Mehrotra – VD och koncernchef för Micron ”Due to expectations for continued leading-edge node tightness, we are seeing increased interest from many customers across market segments to secure 2025 long-term agreements ahead of their typical schedule.”

Vi har inte gjort några större förändringar i portföljen under denna månad. Sammantaget försöker vi generera ytterligare avkastning genom att köpa på svaghet och sälja på styrka i enskilda namn.

Läs mer