Talangen som kröner ny roll på Finserve med topplacering på Handelshögskolans finanskurs

Talangen som kröner ny roll på Finserve med topplacering på Handelshögskolans finanskurs

Fyra snabba frågor till Emma Westerberg som tar klivet upp från Finserves analysteam till rollen som Head of Origination, med ansvar för analysen av de lån som ligger till grund för exponeringen i Finserves kreditfonder. Och som precis avslutat Handelshögskolans diplomutbildning för finansanalytiker som kursetta.

Emma

Vilka är dina tidigare erfarenheter från kreditanalys och originering?
– Jag har varit en del av Finserves analysteam sedan 2017 och fått lära mig otroligt mycket av vårt erfarna team längs vägen. Arbetet har bestått av att analysera de lån som ligger till grund för exponeringen i de kreditfonder som förvaltas av Finserve. Jag har även varit med och byggt upp och utvecklat många av de processer som ligger till grund för hur vi arbetar i gruppen idag. Därför känner jag mig väldigt bekväm med att ta steget upp som ansvarig för våra nya låntagare och vårt analysarbete.

Du får en ny roll som Head of Origination, vad innebär det?
– Det innebär att jag får huvudansvaret för analysen av de bolag som söker lån med Finserves kreditfonder som motpart. Rollen innefattar allt från första kontakten med potentiella låntagare till förhandling av låneavtal. En mycket viktig del är djupgående finansiella analyser av låntagarnas kreditvärdighet samt analys och värdering av de säkerheter som låntagare ställer för lånen som ingås, så att andelsägarna skyddas vid eventuell betalningsinställelse. En viktig del av rollen är också att ansvara för den kontinuerliga uppföljningen och analysen av låntagarnas finansiella situation, så att vi kan hantera risker proaktivt. Detta arbete har blivit än viktigare i spåren av pandemin.

Vad ser du som den största utmaningen med din nya roll?
– Det är ju såklart ett stort förtroende att få huvudansvaret för vilka lån som förmedlas i Finserves kreditfonder. Fonderna är betydligt större än de var när jag började på Finserve och det ska bli väldigt spännande att fortsätta följa vår resa med än mer fokus på kundkontakt och analys. I takt med att vi fortsätter växa är det viktigaste att vi bibehåller rätt huvudfokus – en gedigen kreditanalys är nyckeln för att säkerställa god avkastning till våra andelsägare. Vi trummar aldrig på vår kreditanalys – det är en välbeprövad process och jag ser fram emot att få vara med och utveckla den ännu mer.

Du har nyligen avslutat Handelshögskolans diplomutbildning för finansanalytiker som kursetta, vilka kunskaper och erfarenheter tar du med dig därifrån?
– Det är ett väldigt brett utbildningsprogram som innefattar allt från portföljförvaltning, riskhantering, ränteinstrument och makroanalys till företagsvärdering och företagsfinansiering. Det jag uppskattade med kursen var att det fanns en väldigt tydlig länk mellan teori och praktik där föreläsningar varvades med praktiska övningsuppgifter och praktikfallsdiskussioner. Kursen bidrog också till att skapa ett utökat nätverk, vilket jag kommer ha stor nytta av i min nya roll som Head of Origination på Finserve.