September: Utmärkt månad för Nordic Factoring Fund

September: Utmärkt månad för Nordic Factoring Fund

NAV kurs i augusti blev 104.10 vilket ger en uppgång för månaden på 0,54. En utmärkt månad som är över målsättningen på rullande tolvmånaderstal på minst 6%.

Inflöde på 22 mkr stort tack för det.

Nyutlåningen i september var ca 30 mkr. Fonden är fullinvesterad och allt som ni sätter in nu kommer sättas i arbete direkt året ut.

Marknaden:Den enskilt viktigaste händelsen den närmaste tiden är valet i USA anser jag. Jag skrev i förra månadsbrevet att jag tror Trump vinner och det tror jag fortfarande (fast jag hoppas på Biden), även om jag personligen tycker det är en obehaglig tanke. Jag är som tidigare nämnt mest orolig för att Trump inte kommer lämna över makten vid en Biden seger. Det kommer troligen leda till oroligheter, som i sin tur kommer lägga sordi på riskaptiten. I denna graf ser ni marknadens prediktion av valutgången, ni kan se att det är en ganska stor övervikt för Biden. Ni kan också se att för 6 månader sedan var den nästa noll. Mycket kan hända innan valdagen.

(källa Bloomberg)

När valet väl är avklarat, tror jag riskfyllda tillgångar kommer fortsätta att utvecklas väl oavsett om Trump eller Biden vinner, dock mer vid Trump då han antagligen kommer med ett expansivt skattepaket som kommer mottas positivt av marknaden.

Covid-19 är som tidigare i år det som verkar i andra riktningen. En kraftig ökning är på gång i Europa, dock verkar det som att politikerna försöker hålla hjulen igång så långt som möjligt. Det vore katastrof med nedstängningar av den typen som var i våras.

Vaccin, det är den helig graal som vi alla längtar efter, det skulle förändra bilden totalt. Jag tror marknaden förväntar sig att ett verksamt vaccin är på plats innan årsskiftet eller under Q1 2021. Det är tyvärr det omvända förhållandet det om det blir mycket försenat.

Riskfyllda tillgångar har haft det lite motigt under september med stor volatilitet. Dock har oktober startat i dur och Stockholmsbörsen har satt nytt ”all time high”.

Nedan kan ni se fondens avkastning sedan start. Det är en mycket fin kurva och hög riskjusterad avkastning sedan start.

(källa Bloomberg)

Nedan kan ni se vilken typ av företag vi har finansierar fakturaköp ifrån:

(fonden utnyttjar sin möjlighet till belåning, därav de positiva och negativa allokeringstalen)

Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.

Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden där får ni bäst pris. Den officiella NAV kursen publiceras den första bankdagen varje månad, det som visas under månaden på NGM är inte, jag vill betona inte alltid den officiella NAV kursen, då det eventuellt kan ha omsatts fondandelar i andrahandsmarknaden till en lägre kurs än officiellt NAV.

 

År
Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul
Aug
Sep
Okt
Nov
Dec
Årsavkastning
20210,620,471,09%
NAV100,62101,09
20200,380,300,310,510,510,480,500,570,540,570,540,505,71%
NAV100,38100,68100,99101,50102,01102,49102,99103,56104,10104,67105,21105,71
20190,680,590,650,290,300,352,86%
NAV100,00100,68101,27101,92102,21102,51102,86