Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör Nytt Prospekt och emission av Vinsandelslån månadsvis

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör Nytt Prospekt och emission av Vinsandelslån månadsvis

Stockholm 27 januari 2016 – Skandinaviska Kreditfonden AB har under 2015 genomfört emission av Vinstandelslån och noterat sin första AIF-fond, Scandinavian Credit Fund I AB (publ), (nedan kallat Fonden). Då vi vill göra vår fond än mer attraktiv har vi ändrat handel i primärmarknaden från kvartal till månad genom att upprätta ett nytt Prospekt. Prospektet godkändes och registrerades den 27 januari 2016 av Finansinspektionen, i vilket allmänheten och institutionella investerare erbjuds teckna Vinstandelslån. Vinstandelslånen kommer efter genomförd emission upptas för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX) (Sedan 2020-05-04 omdöpt till Main Regulated), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).

Läs hela pressreleasen här.