Ny fond från Finserve – Exelity som investerar primärt i nordiska aktier och så kallade finansiella transaktioner

Ny fond från Finserve – Exelity som investerar primärt i nordiska aktier och så kallade finansiella transaktioner

Igår lanserade Finserve sin nya fond Exelity AB!

Fonden investerar primärt i nordiska aktier och så kallade finansiella transaktioner.

Inom aktier eftersöks bolag med hög tillväxt som verkar på en global marknad med betydande inträdesbarriärer. Bolagen ska ha skalbara affärsmodeller och verka i nischsegment som drivs av strukturella tillväxttrender.

Inom finansiella transaktioner sker investeringar i brygglån, garantier och pre-IPOs. Dessa marknader, som tidigare varit vigda åt institutionella investerare, syftar till att bidra till fondens avkastning oavsett marknadsmiljö.

Fonden kommer att förvaltas av Viktor Westman, som har lång erfarenhet från analys och portföljförvaltning från Redeye.

Fondens namn på Nordic Growth Market (NGM) är Exelity Kapitalandelsbevis 1 med symbolen EXLY1.

Se mer information om fonden på Exelitysidan