Exelity

Exelity är en fond baserad i Sverige och är indelad i två områden, aktier och finansiella transaktioner. Syftet är att ge investeraren en välbalanserad portfölj som ger uppsidan av att investera i små tillväxtbolag i Norden och som använder unik kreditexponering för att skapa avkastning i tider av mer osäkert marknadsläge.

Aktier – investeringar i nordiska tillväxtbolag med bevisade affärsmodeller

Fondens aktiedel investerar i små noterade bolag i Norden som visar snabb tillväxt och som har goda förutsättningar att skala upp sin verksamhet med relativt små medel. Det är bolag som vi ser som framtidens storbolag inom sina respektive branscher, men som ligger i en tidig del av sin tillväxtresa.

Bolagen som fonden investerar i präglas av en stor, men i stora delar orealiserad, potential där det finns tydliga triggers och inflektionspunkter som kan få stor påverkan på bolagets framtida tillväxt. Fonden lägger stor vikt vid att förstå bolagen på djupet där förvaltarna söker en kvalitativ insikt i de långsiktiga utsikterna. De är inte rädda att ha en avvikande åsikt om bolagen, så länge visibiliteten i dess intjäningsförmåga är tillräckligt stor.

Fonden letar aktivt efter bolag med skalbara affärsmodeller och uthålliga konkurrensfördelar i branscher med strukturellt växande nischer. Och föredrar särskilt passionerade och ödmjuka bolagsledningar med hög integritet och skicklig kapitalallokering.

Finansiella transaktioner – en unik kreditexponering tidigare bara tillgänglig för institutioner

Medverkan i finansiella transaktioner som garantier, brygglån, konvertibler, riktade emissioner, noteringar och pre-IPOs är en marknad som tidigare varit vigd åt institutionella placerare. Och som har en mycket attraktiv potential i förhållande till den risk som tas. Genom att vara en aktör som kan tillföra likviditet i kritiska situationer i bolags utveckling, kan man som investerare få mycket förmånliga villkor.

Med det nätverk som Exelity via sina förvaltares tidigare karriärer byggt upp under många år ges nu möjlighet att som privat investerare få tillgång till denna typ av investering. Historiskt har denna typ av finansiella transaktioner visat mycket hög riskjusterad avkastning, i synnerhet i miljöer där klimatet för börsnoteringar, företagsaffärer och kapitalanskaffningar varit stort.

Exempel på noterat aktiecase

Smarteye

Smart Eye levererar mjukvara till bilindustrin för detektion av trötta och distraherade förare (DMS). Bolaget är ett skolexempel på den typ av investeringar vi vill göra: 

  • En nisch med hög strukturell tillväxt drivet av reglering som kräver DMS som standard i alla bilar.
  • Höga inträdesbarriärer och byteskostnader (switching costs) gör marknaden till ett duopol där Smart Eye vunnit över 2/3 av marknaden.
  • Fantastisk affärsmodell med förutsebara intäkter från 7-åriga royaltykontrakt med 100% bruttomarginal.
  • Kontrakt värda över 2 miljarder SEK med 12 av världens 13 största biltillverkare.
  • Bolagets orderbok är värd flera gånger mer än 2 miljarder eftersom kunderna kopierar tekniken till fler bilmodeller på samma plattformar, vilket underskattas av aktiemarknaden.

Fondens förvaltare

Oliver Molse

Oliver Molse

Grundare och vd för Modelio Equity AB. Modelio hade i augusti 2021 nått en årlig nettoavkastning på i snitt 38% per år sedan starten i December 2016.

Vinnare av Investerar-SM 2012, anordnat av SvD, Royal Bank of Scotland, Nordnet, BNP Paribas, Commerzbank och Citi Group.

Sveriges yngsta Supertalang 2015. Omnämndes av Veckans Affärer som ett “finansiellt geni”.

Grundade och drev analyshuset Analyst Group 2013-2016. Analyst Group är ett av de snabbast växande analyshusen i Sverige och bevakar ett dussintals noterade bolag.

Viktor Westman

Viktor Westman

Aktieanalytiker på Redeye 2014-2021 med ansvar för bevakningen av en mängd olika Small och Mid Cap-bolag.

Medlem 2017-2021 i Redeyes Investeringskommitté som ansvarar för förvaltningen av Redeyes modellportfölj Top Picks och den alternativa investeringsfonden Redeye High Quality (RHQ). Dessa portföljer komponeras utifrån ett urval av Redeyes bästa investeringsidéer från de cirka 150 bolagen som Redeye bevakar.

Den totala avkastningen i Redeye Top Picks uppgick under Westmans tid (augusti 2017 – maj 2021) till över 360%, motsvarande en årlig snittavkastning (CAGR) på över 50%. RHQ lanserades i maj 2020 baserat på processer och track record från Top Picks. RHQ förvaltar närmare 200 MSEK och nådde en nettoavkastning på över 60% under sitt första år.

Teckningsdatum

2021-10-26
2021-10-28
2021-11-01
SISTA DAG FÖR TECKNING
SISTA DAG FÖR LIKVID​
TECKNINGSDAG

Fonddokument

Innan en investering i Exelity så är det viktigt att du läser det skriftliga materialet om fonden för att kunna fatta ett välgrundat beslut som innebär att du förstår de risker som finns med fonden och att du förstår hur fonden fungerar. Därför bör du noggrant läsa igenom informationsbroschyren, basfaktabladet samt prospektet och dess tillägg. Du hittar alla relevanta dokument här.

Pressreleaser