Exelity

Exelity är en fond som kombinerar investeringar i aktier och vad vi kallar för finansiella transaktioner. Syftet är att ge investeraren en välbalanserad portfölj som ger uppsidan av att investera i små tillväxtbolag i Norden och som använder unik kreditexponering för att skapa avkastning i tider av mer osäkert marknadsläge.

Aktier – investeringar i nordiska tillväxtbolag med bevisade affärsmodeller

Fondens aktiedel investerar primärt i små noterade bolag i Norden som visar snabb tillväxt och som har goda förutsättningar att skala upp sin verksamhet med relativt små medel. Det är bolag som vi ser som framtidens storbolag inom sina respektive branscher, men som ligger i en tidig del av sin tillväxtresa.

Bolagen som fonden investerar i präglas av en stor, men i stora delar orealiserad, potential där det finns tydliga triggers och inflektionspunkter som kan få stor påverkan på värdeutvecklingen. Fonden lägger stor vikt vid att förstå bolagen på djupet där förvaltarna söker en kvalitativ insikt i de långsiktiga utsikterna. De är inte rädda att ha en avvikande åsikt om bolagen, så länge visibiliteten i dess intjäningsförmåga är tillräckligt stor.

Fonden letar aktivt efter bolag med skalbara affärsmodeller och uthålliga konkurrensfördelar i branscher med strukturellt växande nischer. Man föredrar särskilt passionerade och ödmjuka bolagsledningar med hög integritet och skicklig kapitalallokering.

Finansiella transaktioner – en unik kreditexponering tidigare bara tillgänglig för institutioner

Medverkan i finansiella transaktioner som garantier, brygglån, konvertibler, riktade emissioner, noteringar och pre-IPOs är en marknad som tidigare varit vigd åt institutionella placerare. Dessa har en mycket attraktiv potential i förhållande till den risk som tas. Genom att vara en aktör som kan tillföra likviditet i kritiska situationer i bolags utveckling, kan man som investerare få mycket förmånliga villkor.

Med det nätverk som Exelity via sina företrädares tidigare karriärer byggt upp under många år ges nu möjlighet att som privat investerare få tillgång till denna typ av investering. Historiskt har denna typ av finansiella transaktioner visat mycket hög riskjusterad avkastning, i synnerhet i miljöer där klimatet för börsnoteringar, företagsaffärer och kapitalanskaffningar varit svagt.

Exempel på noterat aktiecase

Följande utgör ett skolexempel på den typ av aktieinvesteringar Fonden söker:

  • Mjukvarubolag inom en nisch med hög strukturell tillväxt drivet av lagkrav som gör bolagets produkt till standard.
  • Höga inträdesbarriärer och byteskostnader (switching costs) gör marknaden till ett duopol där bolaget vunnit majoriteten av marknaden.
  • Skalbar affärsmodell med förutsebara intäkter från royaltykontrakt på över 5 år med upp till 100% bruttomarginal.
  • Kontrakt värda flera miljarder SEK med 12 av de 15 största potentiella slutkunderna.
  • Värdet av kundrelationerna ovan är dessutom flera gånger högre eftersom kunderna typiskt sett kopierar tekniken till fler modeller på sina plattformar, vilket har underskattats av aktiemarknaden.

Risker

Exelity podavsnitt

Fondens förvaltare

Viktor Westman

Viktor Westman

Aktieanalytiker på Redeye 2014-2021 med ansvar för bevakningen av en mängd olika Small och Mid Cap-bolag.

Medlem 2017-2021 i Redeyes Investeringskommitté som ansvarar för förvaltningen av Redeyes modellportfölj Top Picks och den alternativa investeringsfonden Redeye High Quality (RHQ). Dessa portföljer komponeras utifrån ett urval av Redeyes bästa investeringsidéer från de cirka 150 bolagen som Redeye bevakar.

Den totala avkastningen i Redeye Top Picks uppgick under Westmans tid (augusti 2017 – maj 2021) till över 360%, motsvarande en årlig snittavkastning (CAGR) på över 50%. RHQ lanserades i maj 2020 baserat på processer och track record från Top Picks. RHQ nådde en nettoavkastning på över 60% under sitt första år.

Teckningsdatum

2022-11-25
2022-11-29
2022-12-01
SISTA DAG FÖR TECKNING
SISTA DAG FÖR LIKVID​
TECKNINGSDAG

Fonddokument

Innan en investering i Exelity så är det viktigt att du läser det skriftliga materialet om fonden för att kunna fatta ett välgrundat beslut som innebär att du förstår de risker som finns med fonden och att du förstår hur fonden fungerar. Därför bör du noggrant läsa igenom informationsbroschyren, basfaktabladet samt prospektet och dess tillägg. Du hittar alla relevanta dokument här.

Pressreleaser

Information om emission och tilldelning

Icke-Regulatorisk pressrelease

Exelity AB (publ)

Läs mer

Exelity AB (publ) offentliggör NAV-kurs 66,01 för oktober 2022

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 1 november 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Läs mer

Information om emission och tilldelning

Icke-Regulatorisk pressrelease

Exelity AB (publ)

Läs mer

Exelity AB (publ) offentliggör NAV-kurs 65,21 för september 2022

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 4 oktober 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Läs mer

Information om emission och tilldelning

Icke-Regulatorisk pressrelease

Exelity AB (publ)

Läs mer

Exelity AB (publ) offentliggör NAV-kurs 69,71 för augusti 2022

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 1 september 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Läs mer

Exelity AB (publ) - Offentliggör Delårsrapport 2022

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 31 augusti 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Läs mer

Information om emission och tilldelning

Icke-Regulatorisk pressrelease

Exelity AB (publ)

Läs mer

Exelity AB (publ) offentliggör NAV-kurs 67,93 för juli 2022 (rättelse)

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 2 augusti 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Läs mer

Exelity AB (publ) offentliggör NAV-kurs 67,72 för juli 2022

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 1 augusti 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Läs mer

Information om emission och tilldelning

Icke-Regulatorisk pressrelease

Exelity AB (publ)

Läs mer

Exelity AB (publ) offentliggör NAV-kurs 66,56 för juni 2022

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 1 juli 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Läs mer

Information om emission och tilldelning

Icke-Regulatorisk pressrelease

Exelity AB (publ)

Läs mer

Exelity AB (publ) offentliggör NAV-kurs 72,33 för maj 2022

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 6 juni 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Läs mer

Information om emission och tilldelning

Icke-Regulatorisk pressrelease

Exelity AB (publ)

Läs mer

Exelity AB (publ) offentliggör NAV-kurs 77,81 för april 2022

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 4 maj 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Läs mer

Information om emission och tilldelning

Icke-Regulatorisk pressrelease

Exelity AB (publ)

Läs mer

Exelity AB (publ) offentliggör NAV-kurs 87,86 för mars 2022

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 4 april 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Läs mer

Information om emission och tilldelning

Icke-Regulatorisk pressrelease

Exelity AB (publ)

Läs mer

Exelity AB (publ) offentliggör NAV-kurs 90,15 för februari 2022

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 2 mars 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Läs mer

Exelity AB (publ) - Offentliggör Årsredovisning 2021

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 25 februari 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån

Läs mer

Information om emission och tilldelning

Icke-Regulatorisk pressrelease

Exelity AB (publ)

Läs mer

Exelity AB (publ) offentliggör NAV-kurs 92,95 för januari 2022

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 2 februari 2021 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Läs mer

Exelity AB (publ) offentliggör avstämningsdag 2022 och NAV-kurs 100,84 för december 2021

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 5 januari 2022 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån

Läs mer

Information om emission och tilldelning

Icke-Regulatorisk pressrelease

Exelity AB (publ)

Läs mer

Exelity AB (publ) offentliggör NAV-kurs 98,34 för november 2021

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 1 december 2021 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Läs mer

Information om emission och tilldelning

Icke-Regulatorisk pressrelease

Exelity AB (publ)

Läs mer

Exelity AB (publ) offentliggör notering på NGM och NAV-kurs 100,00

Regulatorisk pressrelease

Stockholm 1 november 2021 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån.

Läs mer

Exelity AB (publ) offentliggör första emission och notering på NGM samt offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 2021

Icke-Regulatorisk pressrelease

Stockholm 21 oktober 2021 – Exelity AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare givits möjlighet att teckna Vinstandelslån, offentliggör första emission och notering på NGM 2021.

Läs mer