Nordic Factoring Fund AB (publ) ändrar möjligheten för förtidsinlösen från kalenderår till kalenderårskvartal

Nordic Factoring Fund AB (publ) ändrar möjligheten för förtidsinlösen från kalenderår till kalenderårskvartal

Det har funnits en förfrågan på mer frekvent möjlighet till Inlösen i förtid än en gång per år.

Om vi jämför med internationella fonder som investerar i tillgångsslaget ”factoring”, så har flertalet kvartalshandel för sina investerare. Vidare finns det kapitalförvaltare och institutioner som anser att kvartalshandel gör fonden intressantare att investera i.

Mot den bakgrunden har styrelsen i fonden beslutat att ändra Inlösen i förtid till Kalenderårskvartal. I samband med ändringen till inlösen vid Kalenderårskvartal införs det en återköpsavgift under det första investeringsåret. De uppdatera allmänna villkoret p 4.9–4.13 gällande Inlösen i förtid finns att läsa i pressreleasen som vi publicerade idag.

Pressrelease på Cision