Nordic Factoring Fund AB (publ) ändrar möjligheten för förtidsinlösen från kalenderår till kalenderårskvartal

Det har funnits en förfrågan på mer frekvent möjlighet till Inlösen i förtid än en gång per år.

Om vi jämför med internationella fonder som investerar i tillgångsslaget ”factoring”, så har flertalet kvartalshandel för sina investerare. Vidare finns det kapitalförvaltare och institutioner som anser att kvartalshandel gör fonden intressantare att investera i.

Mot den bakgrunden har styrelsen i fonden beslutat att ändra Inlösen i förtid till Kalenderårskvartal. I samband med ändringen till inlösen vid Kalenderårskvartal införs det en återköpsavgift under det första investeringsåret. De uppdatera allmänna villkoret p 4.9–4.13 gällande Inlösen i förtid finns att läsa i pressreleasen som vi publicerade idag.

Pressrelease på Cision

 

 

Dela inlägg