Meriti Neutral månadsrapport – maj 2024

Meriti Neutral månadsrapport – maj 2024

Meriti Neutral andelsklass A steg under maj med +0,56 procent och fonden har därmed stigit med +5,09 procent sedan årsskiftet. Sedan strategins start pro forma 2010-06-30 har fonden avkastat +191,3 procent samtidigt som korrelationen till den svenska aktiemarknaden har varit 0,10.

Efter att ha satt nya kursrekord i mitten av maj planade utvecklingen ut när fokus skiftade mot centralbankernas policysignaler kombinerat med bolagens resultatrapporter. Slutet av månaden präglades av volatilitet kring oro för effekterna en fördröjd första räntesänkning från Federal Reserve och skuldtaksproblematik i USA. Färska ekonomiska data pekade på fortsatt återhämtning i eurozonen, trots högre naturgaspriser. Företag inom förnybar energi och teknik ledde uppgångarna, medan banksektorn bromsades av ökade kreditförluster. Industrisektorn i Tyskland och Frankrike såg en ökning i efterfrågan, vilket lyfte aktiemarknaderna. Samtidigt ledde ökade energipriser till högre produktionskostnader för många företag, vilket påver kade vinsterna negativt. En viktig bidragande faktor var också de geopolitiska spänningarna i Östeuropa, där konflikten i Ukraina fortsatt skapade fortsatt osäkerhet. Sanktioner mot Ryssland och deras konsekvenser för energimarknaden var alltjämt betydande riskfaktorer.

Fonden som helhet har uppvisat en stabil utveckling och genererade positiv avkastning under 15 av 21 handelsdagar.

Fondens Value-at-Risk (95%, 1 dag) har under månaden i genomsnitt uppgått till 0,31 procent och exponeringen till aktiemarknaden, fondens estimerade beta till världsindex, har i genomsnitt uppgått till 0,15.

Läs mer i PDF