Månadsrapport maj 2022 – NFF

Månadsrapport maj 2022 – NFF

NAV kurs i maj blev 102,74 vilket ger en uppgång för månaden på 0,51 (0,4998%). Det är stabil och bra månad, fonden taktar enligt plan.

Inflöde för maj månad är 37 miljoner kronor stort tack för det. Vi har en bra pipeline för factoring så alla inflöden kommer sättas i arbete under överskådlig framtid.

Marknaden

Det känns lite tjatigt att skriva om inflation, centralbankspolitik och kriget i Ukraina. Det är dock de faktorer som påverkar marknaden direkt eller indirekt nu och för lång tid framöver.

Bilden nedan visar aggregerade prognoser från ett tjugotal banker som gör makroprognoser på Sverige.

Det som sticker ut är hur snabbt de tror att inflationen faller tillbaka samt den förstärkning av kronan som syns i prognosen. Riksbanken kommer förvisso höja räntan och räntemarknadens prognos ligger högre än ekonomernas. Dock förutsätter en så stor kronförstärkning stigande börser eller åtminstone att det lugnar ner sig på marknaden och så kanske sker men jag tror personligen tidigast 2023 och då kanske andra halvan.

Vi behöver se att ökningstakten i prishöjningarna avtar, kriget i Ukraina är slut eller vapenvila samt att centralbankerna höjt klart. Jag vidhåller att det kommer vara oroligt på marknaderna en bra bit in på 2023.


​Källa: Bloomberg

Jämförelse

Nedan ser ni NFF och dess avkastning sedan start i jämförelse med en lång obligationsfond. En lång obligationsfond kan du avyttra på dagen men du får knappast en intressant avkastning om du jämför med NFF sedan dess start. Det ser bra ut att kunna presentera en kurva som har gett en stadig och konsistent avkastning.