Månadsrapport maj 2021 – HYOF

Månadsrapport maj 2021 – HYOF

Maj månad, med en uppgång på 0,71 punkter, tog oss till ett NAV om 101,54.

Effekten den underliggande portföljens yield är nu tydlig och vi följer upp april månad med ännu ett starkt resultat. Vi behåller vår prognos om ett årsresultat på strax över 7 %.

Vi har inte heller under Maj varit särskilt transaktionsintensiva, utan bibehållit den exponering vi hade vid ingången av månaden, både mot enskilda emittenter, sektorer och i geografi. Vi är fullinvesterade men har en bra pipeline med intressanta obligationer vi vill investera i med kapitalet från nästa emission.

Nästa emission är den 30 juni och det går att teckna sig som vanligt genom bl.a Avanza. Se hemsidan för mer information om det.