Månadsrapport februari 2022 – Exelity

Månadsrapport februari 2022 – Exelity

Nettoavkastningen för Exelity under februari månad uppgick till -3,0 %, vilket kan jämföras med -7 % för OMX-index. Att prestera relativt bättre än index under de största nedgångsfaserna är i enlighet med vår strategi samt viktigt för att nå vår målsättning om minst 10 % nettoavkastning per år. Vi vill dock påminna om att vi inte har någon ambition att hedga bort nedgångar helt, men februari-resultatet ger oss en stabil grund för framtida avkastning när börsen vänder.

Den negativa avkastningen i portföljen förklaras helt och hållet av vårt största innehav Smart Eye, vars aktie backade med -6 % under månaden. Nedgången skedde trots att Smart Eye vann ett kontrakt värt minst 550 MSEK relaterat till en ny biltillverkare som är en av världens största med en marknadsandel som vi estimerar till runt 10 % av totala världsmarknaden. Kontraktet gäller inte den kommande affären vi identifierat som vi skrev om i vårt förra månadsbrev. Sammanfattningsvis så speglar den negativa månadsavkastningen inte utvecklingen i Smart Eye, eller någon annan av våra positioner för den delen. Q4-rapporterna i våra innehav har varit starka.

Miljön på aktiemarknaden har dock varit utmanande. First North-index som toppade för ett år sedan är exempelvis nu nere på sina lägsta nivåer sedan sommaren 2020. Det visar att tillväxtbolagen och småbolagen, där vi har våra främsta jaktmarker, redan var inne i en krasch innan Rysslands invasion av Ukraina. Vi har ingen exponering mot Ryssland, Ukraina eller motsvarande. Däremot äger vi Invisio som levererar hörselskydd till försvarsindustrin, vilket (tyvärr) på lång sikt lär se ökad efterfrågan, i och med den nya europeiska säkerhetsordningen som växer fram.

Vi ser vissa tendenser till att kriget leder till en sektorrotation från konjunkturkänsliga verkstadsbolag till de strukturellt växande teknologibolagen som utgör stommen i vår aktieportfölj. Vår strategi bygger emellertid inte på makroekonomiska gissningar utan på grundlig bottom up-analys där vi snabbt kan utnyttja de bästa affärsmöjligheterna som uppstår i turbulensen, oavsett om de finns inom lån, noterade eller onoterade bolag etc. I månadsbrevet för januari angav vi att vi arbetade på att komma upp i en högre andel finansiella transaktioner, vilket vi också gjorde. Andelen brygglån och garantier uppgår nu till 27 %, jämfört med 15 % i januari. Halvvägs in i månaden började vi dock skifta fokus tillbaka från lån till aktier, i takt med att sentimentet för noterade aktier började bli alltmer överdrivet pessimistiskt.

Just nu ser vi allt färre riktade emissioner och förvärv. Bolagens kapitalbehov försvinner dock inte utan antar bara nya former. Villkoren för garantiemissioner förbättras gradvis, i enlighet med vad vi såg i januari, och vi ser att detta kan fortsätta. Exelity trivs i en sådan miljö. Likviditet brukar vara en bristvara i den här typen av marknad, men inte för Exelity. Vi har en kassa på 19 % samt ytterligare inflöden på väg.