Månadsrapport december 2021 – NFF

Månadsrapport december 2021 – NFF

Stort tack för ännu ett år med er bäste investerare.

NAV kurs i december blev 106,79 vilket ger en uppgång för månaden på 0,55 (0,52%). Det är en bra månad, fonden taktar på enligt plan. NFF ger alltså en årsavkastning på 6,79% vilket jag är mycket nöjd med.

Fonden överträffar sin målsättning med ca 75 punkter och det är jättebra i denna typ av fond. Den riskjusterade avkastningen är fantastisk i fonden och jag är mycket nöjd med resultatet och teamet bakom fonden. För den långsiktige investeraren som inte behöver omedelbar likviditet är NFF en mycket bra basinvestering i portföljen.

Vi fortsätter vårt arbete med extra frekvent uppföljning av våra bolag med hänsyn till Corona situationen och tiden efter som vi befinner oss i nu.

Vi ser ljust på möjlighet till tillväxt för factoring 2022, vår samarbetspartner får fler och fler uppdrag och det är positivt. Lite smolk i bägaren är att konkurrensen ökar och därmed hårdnar prissättningen, jag tror därmed att vi landar närmar 6% 2022 än 7% som blev fallet 2021.

Nedan ser ni en graf på factoringfonden sedan start och den har avkastat strax över 6% per år sedan start om ni reinvesterat utdelningen sedan start. Helt i linje med fondens målsättning.

Här nedan kan ni se fondens fördelning på branscher och andelen i portföljen på dessa.
NFF portfolio 20210930
Finserve Nordic som är fondens AIF förvaltare har under 2020 anslutit bolaget till nätverket PRI, Principles for Responsible investment. Nätverket är fristående men stöds av FN och uppmuntrar investerare till ansvarsfulla investeringar genom att följa de principer som nätverket har utarbetat.

Alla fonder som ligger under Finserves förvaltning följer den ansvarsfulla investeringsprocess som är formaliserad i Finserves Policy för Integrering av hållbarhetsrisker. Policyn finnstillgänglig på bolagets hemsida https://finserve.se/viktig-information/. Varje fonds hållbarhetspolicy finns tillgängliga på fondernas hemsidor

När ni gör er analys av fonden skall ni främst titta på kreditrisken och likviditetsrisken i fonden. Är ni bekväma med den kreditrisk som fondens innehav genererar? Vidare så är tillgångarna illikvida och det kan ta lite tid att få tillbaka sin investering om många vill ta ut insatta medel samtidigt. Fonden har en låg marknadsrisk och har låg korrelation med andra tillgångsslag.
Vi betonar att vi inte blir stressade av icke utlånade medel utan jobbar vidare utifrån våra modeller för kreditbedömning allt för att säkerställa en bra diversifiering av portföljen i förhållande till den kreditrisk vi tar.
Ifall ni behöver sälja era innehav gör det i primärmarknaden där får ni bäst pris.