Månadsrapport augusti 2021 – HYOF

Månadsrapport augusti 2021 – HYOF

Den nordiska HY marknaden har utvecklats väl under Augusti med efterfrågedriven ihopspreadning i SEK och NOK marknaden.

EUR och USD marknaden har varit mer neutral men USD HY har performat bättre den sista veckan i linje med bättre börsutveckling. SEK och NOK marknaden lider av materialbrist i primärmarknaden då det endast gjorts ett fåtal emissioner hittills (Walenius Wilhemsen (NOK), Trym AS (NOK), 24Storage (SEK), Dooba Finance (SEK), Ilja Batljan Invest (SEK), Genova Property (SEK), Axactor (EUR), DNO (USD).

Många investeringsfonder har haft inflöden under sommaren och behöver använda sin kassa vilket har gjort att man har letat efter obligationer att investera ifrån sekundärmarknaden vilket driver ihop spreadarna i SEK och NOK.

Flera banker säger att det finns en god pipeline för nyemissioner av HY obligationer framöver och det kommer marknaden att svälja lätt givet det goda sentimenet i marknaden. Bristen på alternativa investeringar gör att de som tycker att spreadarna gått ihop för mycket köper i alla fall.

Bifogar en graf över hur Dentalums (yield) och SIBS (spread över stibor) emission i SEK har utvecklats under året. Helt och hållet drivet av materialbrist och är det dessutom non- Real Estate så är det väldigt svårt att hitta material. Kryddar du dessutom med ett grönt ramverk så blir efterfrågan hysterisk.

High Yield

Källa: Bloomberg

High yield spread

Källa: Bloomberg