Månadsbrev oktober 2019

Månadsbrev oktober 2019

Global Security Fund sjönk med 1,65 procent i oktober och avkastningen sedan starten i slutet av februari är 12,83 procent. Avkastningen är till övervägande del beroende på att kronan stärktes mot USD under månaden, vilket vi bedömer är en kortsiktig förstärkning. Global Security Fund erbjuder goda diversifieringsegenskaper och vi kan konstatera att en allokering om 25 % i fonden och 75 % i MSCI World eller OMX givit lägre risk och högre avkastning än en investering endast i MSCI World eller OMX.

Det var en stark månad för fondens cybersäkerhetsinnehav. FireEye och Palo Alto Networks noterade båda kraftiga uppgångar och steg med 15,64 procent respektive 11,36 procent. FireEye slog vinstförväntningarna under det tredje kvartalet, men det är inte enbart en ökad vinst som påverkat kursutvecklingen positivt. Rykten florerar om att FireEye är en intressant uppköpskandidat för större aktörer. Större bolag som vill bredda sin portfölj med intressanta produkter och tjänster som kan bli mer lönsamma vid en bredare distribution. Det är en tydlig trend vi sett i marknaden på senare tid, vilket historiskt också gynnat Global Security Fund. FireEye är ligger tekniskt väldigt långt fram och har intäkter omkring 1 miljard dollar per år. I rapporten för kvartal 3 konstaterades att bolaget idag har ca 8500 kunder i 103 länder. Av kvartalets nya kunder, köpte ungefär en tredjedel ytterligare produkter och tjänster från bolaget. Global Security Fund har ökat sitt innehav i FireEye med 2 procentenheter.

Utöver FireEye och Palo Alto Networks, presterade Raytheon, Airbus och Saab (avkastning i USD) mycket bra i oktober, som ökade 9,24 procent, 9,04 procent respektive 8,26 procent. Raytheon släppte en starkare kvartalsrapport än förväntat, med 2,37 procent högre intäkter och resultatet per aktie ökade med 7,69 procent. Saab rapporterade betydligt högre intäkt och resultat per aktie än förväntat, 7.914 md SEK jämfört med 6.719 md SEK förväntat och 2,01 md SEK respektive 1.283 md SEK förväntat.

Nortrop Grumman överträffade marknadens förväntningar för femte kvartalet i rad och levererade en mycket starkt vinst per aktie under tredje kvartalet. Trots det utvecklades Northrop Grumman negativt under oktober med – 5,79 %. Vi anser att Northrop Grumman har en mycket starkt position för att ta del av ökande försvars- och rymdutgifter, och ser nedgången i oktober som en konsolidering efter en starkt period. Northrop Grumman är ett av Global Security Funds största innehav. Thales, Boeing, Viasat och Science Applications International var de bolag i fonden som hade sämst utveckling under månaden. Boeing hade högre intäkter än förväntat under kvartalet men resultatet per aktie var sämre än förväntat. Förutom de pågående 737 Max-problemen har företaget också haft vissa utmaningar med leveranser på försvarssidan. Vi är fortsatt positiva till Boeing.  Det finns ett enormt tryck på bolaget  att lösa pågående frågor och det är uppenbart att detta är högsta prioritet för både bolaget och USA:s regering.