Global Security Fund månadsrapport – mars 2024

Global Security Fund månadsrapport – mars 2024

7,3 % avkastning under mars och 21,5 % avkastning för Q1 2024. Den starka avkastningen under Q1 2024 placerar Finserve Global Security Fund på topplistorna över bäst presterande fonder i år men även över 3 år.

Fonden ökade exponeringen mot europeiska försvarsbolag under Q1 har gett god avkastning och fonden största position Rheinmetall var upp över 23 % i Mars. Hensoldt stod ut som främsta bolag med en avkastning på 28 % under mars. Diagrammet nedan visar på en samlad stark uppgång i fondens europeiska bolag.

Fonden har varit lyckosam i sin allokering i Europa men även på undervikt av amerikanskt försvar och cybersäkerhet. Statsskuld, budgetutmaningar och fördröjda stödpaket till Europa håller tillbaka utvecklingen i amerikanska försvarsbolag åtminstone tillfälligt. Trumps högljudda uttalanden kring uteblivet stöd för Europa är inte passande en amerikansk presidentkandidat. Samtidigt finns sannolikt en samlad syn i amerikanska kongressen att Europa måste ta ett tydligare ansvar för stödpaket och försvarsinvesteringar i Europa. Det innebär fortsatt stora försvarsinvesteringar i Europa kommer att krävas oavsett om stödpaketen går igenom i USA. Tyskland står ut med stora stöd till i Ukraina medan Frankrikes är fortsatt begränsat.

Cybersäkerhet har stannat av något i avkastning efter att har varit sektorn alla talade om i januari. Sektorn har trots det var ett viktigt bidrag till fondens avkastning. Inbromsningen i cybersäkerhet beror dels på marknadsledande bolags guidance mot höga förväntningar, dels på hur centralbanker kommunicerat och agerat. Centralbanker har justerat sina uttalanden och räntebanor samt att räntan i stället börjat gå upp har varit negativt för tech och cybersäkerhet.

JP Morgans & Jamie Dimons årliga nyhetsbrev till investerare släpptes den 8 april och kan sammanfattas enligt följande:

Trots ett utmanande marknadsklimat så är den amerikanska ekonomin fortsatt motståndskraftig, med fortsatt stark konsumtion och positivt sentiment. Däremot går vi till mötes det mest förrädiska geopolitiska läget sedan andra världskriget. Vi brukar överdriva inverkan på global ekonomi men det faktum att geopolitiska risker kan innebära händelser vi inte sett sedan andra världskriget.Tydligt inflationstryck kommer från finanspolitiska utgifter, ny militarisering i världen, investeringar i den gröna omställningen, samt potentiellt högre energikostnader.

Jamie Dimon

Ovanstående tycker jag ger att bra argument för fortsatt diversifiering genom Finserve Global Security Fund. Vi behöver också ett avskräckande försvar i Europa, det är själva grunden för våra hållbara samhällen.

Läs mer