Finserve Micro Cap månadsrapport – april 2024

Finserve Micro Cap månadsrapport – april 2024

De äkta småbolagen har aldrig varit så billiga som nu?  

De mindre småbolagen är nu mer prisvärda än någonsin tidigare om man tittar på deras nyckeltal i jämförelse med Large Cap och större Mid Cap bolag. Ser man tillbaka ett år i tiden, är skillnaden i värdeutvecklingen mellan Small Cap- och Mid Cap Index cirka 25 procentenheter, vilket är en anmärkningsvärd avvikelse. Denna betydande skillnad på månadsbasis har aldrig tidigare inträffat sedan respektive NASDAQ-index etablerades år 2006. Om man granskar historiken från index starten 2006, uppgår skillnaden till cirka 200 procentenheter, vilket är den största skillnaden hittills. Historiskt sett har indexen följt varandra väl, så en följaktig slutsats är att Small Cap-indexet bör närma sig Mid Cap-indexet genom en uppgång eller att Mid Cap-indexet faller. Vi tror på det första alternativet, och att de minsta småbolagen, micro cap bolagen* kommer att gynnas av en räntesänkning och en minskning av avkastningskravet. 

Period: 20230429-20240430 OMX Small Cap Index (grönt) jämfört med OMX Mid Cap Index (lilla).

Källa: Infront

April
Fonden redovisar en NAV-kurs för april om 106,34. Under april månad var börsen avvaktande i väntan på Riksbankens räntebesked. Fondens A-klass tappade 0,78%, vilket var något mer än referensindexet, Nasdaq OMX Small Cap, som slutade på m minus 0,6% under april. OMXS30, index för de 30 största bolagen på börsen, ökade med 1,9 %. På året är fondens A-klass upp 1,23% vilket är 1,54% bättre än referensindex.


Bästa och sämsta bolagen i portföljen under månaden: 

Bästa bolag  Avkastning under april 
BIOINVENT INTERNATIONAL AB 49% 
SEDANA MEDICAL AB 32% 
TOBII AB 32% 
VNV GLOBAL AB 31% 
TF BANK AB 26% 
Sämsta bolag  Avkastning under april 
DEDICARE AB B -44% 
VIAPLAY GROUP AB -24% 
BHG GROUP AB -24% 
CINT GROUP AB -23% 
MILDEF GROUP AB -21% 

Strategi

Fonden genomför likaviktningar av sina positioner var sjätte månad, och i detta månadsskifte har likaviktningen genomförts och alla bolag har en cirkavikt på 0,8 %. Historiskt sett har strategin att likavikta en bred aktieportfölj resulterat i en högre riskjusterad avkastning jämfört med portföljer viktade efter marknadsvärde. Denna överavkastning beror på att strategin är bättre rustad att hantera nedgångar jämfört med värdeviktade portföljer, som ofta har en hög koncentration till enskilda aktier. Fonden har som mål att klara nedgångar väl genom likaviktning och jämn sektorexponering. 

Fondens strategi bygger på att vara trendföljande mellan likaviktningarna, med fokus på bolag som uppvisar låg volatilitet och en tydlig positiv trend. De bolag som presterade bäst inom trendstrategin under april inkluderar VNV Global, VBG Group, Railcare Group, Vicore Pharma och Nordic Paper Holding.  

Finserve Micro Cap handlar bolag som finns på den reglerade marknaden. Portföljen består idag av 125 bolag om är listade på OMX Small Cap och OMX Mid Cap.  Bolagen har ett genomsnittligt bolagsvärde på ca 3mdr.

Prognos 

Räntesänkningar kan komma redan under Riksbankens möte i maj. Om den inte kommer i maj är sannolikheten för en sänkning i början juni stor då även ECB har flaggat för snar sänkning. Marknaden spekulerar i om en räntesänkning redan är inräknad och att den inte kommer att påverka börsen i någon större utsträckning.  

Vi tror att räntesänkning kommer påverka småbolagen mer än stora bolag. Många småbolag som har svårt att finansiera sig. Även om ränteskillnaden är låg, kommer den i kombination med att avkastningskravet minskar göra det lättare för bolag att finansiera sig. En annan omtalad anledningen till att småbolagens omsättning kommer öka är att många småbolag inom industri, IT och transport har kunder som väntar med att lägga beställningar som bygger på långa kontrakt som påverkas av räntan. Ju mer räntan sjunker så kommer fler bolag våga teckna långa kontrakt. 

Nu är en utmärkt tidpunkt för investeringar i äkta småbolag. 

Visste du att bara 23% av bolagen som ingår i Small Cap Index är analyserade i snitt av 1,2 analytiker** 

*Micro cap bolag är de bolag vars börsvärde motsvarar mindre än 0,1 % av det totala marknadsvärdet på börsen. Idag motsvarar det ett bolagsvärde på cirka 13 miljarder kronor.  

**Registrerade i Bloomberg som analytiker. 

Läs mer