December: positiv månad och fonden upp i linje med årlig avkastningsprognos

December: positiv månad och fonden upp i linje med årlig avkastningsprognos

NAV kurs i december blev 105,71 vilket ger en uppgång för månaden på 0,50 (0,48 %). En bra månad som är i linje med målsättningen på rullande tolvmånaderstal om en avkastning på minst 6 procent. Vi hade legala utgifter som drog ner NAV några punkter.

Inflöde på 12 miljoner kronor, stort tack för det.

Nyutlåningen i december var marginell då vi redan är fullinvesterade.

Vi har ett efterfrågeöverskott på factoring en bit in på nästa år så nya investeringar kommer sättas i arbete direkt.

Vi bidrar till en högre riskjusterad avkastning om ni har fonden som en del av er portfölj. För den långsiktige investeraren är NFF ett utmärkt komplement i portföljen.

Vi kommer under 2021 införa kvartalsvis likviditet i fonden för inlösen, vi bibehåller månadsvis möjlighet till investeringar. Detaljer runt detta och när villkoren är uppdaterade ber jag att få återkomma med.

Vi startar en ny fond 2021 som bara investerar i marknadsnoterade “High Yield” obligationer, den har ett unikt upplägg. Finns att läsa om på vår hemsida. Den blir ett bra komplement till NFF. Vidare kommer den ytterligare bredda teamets kompetens avseende analys. Den kompetens som teamet besitter är unik och det är ett nöje att få jobba med dem.

Vi fortsätter vårt arbete med extra frekvent uppföljning av våra bolag med hänsyn till Coronasituationen. Statsmakterna gör allt för att hjulen skall snurra i så många näringar som möjligt, fonden har ingen exponering mot näringar som drabbas direkt av nedstängningar eller begränsningar. Våra bolag är inte opåverkade det vore fel att påstå det, de klarar sig dock på det hela bra.

Nedan kan ni se fondens avkastning sedan start. Det är en mycket fin kurva och hög riskjusterad avkastning. Vi är mycket nöjda med hur fonden utvecklas.

 

December: positiv månad och fonden upp i linje med årlig avkastningsprognos 2
Källa: Bloomberg

 

Marknaden:

 

I veckan kom aktivitetsdata från Asien för december. Ni kan se att de visar på tillväxt på de flesta håll (över 50) även i länder som är hårt drabbade av viruset. Av de större länderna visar Kina på starka siffror och Japan ökar rejält i december jämfört med november. Vi skall inte glömma bort Asien när vi tittar på global tillväxt, och framförallt svenska bolag.

 

December: positiv månad och fonden upp i linje med årlig avkastningsprognos 3
Källa: Markit

 

Vi fick även aktivitetsdata från Sverige och den visar på en bra tillväxt i industrin. Vidare visar även aktivitetsindex från USA på stark tillväxt.

För att summera så går industrin bra i Sverige och omvärlden generellt. Det borgar för en fortsatt robust återhämtning.

 

2020 har varit ett utmanade år på många sätt, inte minst på det mänskliga planet. Det är säkert många av er som är direkt eller indirekt drabbade och det kan vi på fonden bara beklaga. Jag hoppas att 2021 blir ett år då vi kan återgå till ett liv utan Corona. Det kommer dock ta ett tag innan vaccinet får full effekt på samhället. Vi får helt enkelt göra så gott vi kan under tiden.

 

Den ultralätta penningpolitiken kommer fortsätta en bra bit bortom 2021, vilket kommer hålla riskfyllda tillgångar under armarna under överskådlig tid. En svagare US dollar ger stöd åt utvecklingsmarknaderna, vilket också är bra då deras ekonomier kan snurra vidare ut ur Coronapåverkan. Obligationsräntor har prisat in en hel del tillväxt, nu måste det materialiseras. Jag vill dock varna för när det börjar synas tecken på inflation kan långa räntor stiga snabbt oavsett centralbanksköpen, det är inget huvudscenario i närtid, det kan eventuellt komma i spel under andra halvåret 2021.

 

Demokraterna vinner även Senaten och det kommer potentiellt driva upp långa räntor i USA. Trump fortsätter att göra sitt bästa för att hålla sig kvar vid makten med alla till buds stående medel. Det är fortfarande en potentiell stinkbomb om han på något sätt lyckas skjuta på president Biden’s installation i Vita huset. Det som hänt runt Capitolium visar på vilken utomordentligt dålig ledare Trump är. Hoppas att han bara blir en parentes i USA:s historia.

 

I den miljö som vi varit i 2020 har S&P stigit med ca 16 %, och det är lett av teknologiaktier. Nedan kan ni se sektorfördelningen som bidragit till uppgången i S&P. Vem kunde tro detta i mars när allting föll handlöst. Där har centralbankerna gjort ett bra jobb genom sin ultralätta penningpolitik, nu är det upp till finanspolitiken att fortsätta stötta bolag och individer som är extra hårt drabbade.

 

December: positiv månad och fonden upp i linje med årlig avkastningsprognos 4
Källa: FT

Jag håller med många som vurmar för att finanspolitiken skall stödja investeringar som syftar till att få ned CO2-utsläppen. Det skall då omfatta allt från mini-kärnkraftverk av fjärde generationen till vatten, sol samt vind kraftverk. Det finns säkert andra källor också men Sverige behöver el, mycket el och det kommer snart bli elbrist om inte hela infrastrukturen runt elproduktion samt distributionen av denna adresseras.

Finserve Nordic som förvaltar våra fonder har sedan 2020 en strikt hållbarhetspolicy. Vi har en medarbetare som är dedikerad uppgiften att säkerställa att våra låntagare ryms inom denna ram. Vi har nu ett antal frågor i vår analys som måste besvaras av presumtiva låntagare. Vi är även medlemmar i PRI som är en global intresseorganisation för fondförvaltare och vi följer dess hållbarhetsnormer.

Nedan kan ni se vilken typ av företag vi har finansierat fakturaköp ifrån:

 

December: positiv månad och fonden upp i linje med årlig avkastningsprognos 5