Webinar juni 2021 med uppdatering avseende portföljen och lån i kategori 2 och 3

Webinar juni 2021 med uppdatering avseende portföljen och lån i kategori 2 och 3

Vi har den senaste tiden fått ett antal återkommande frågor och funderingar från er. Det handlar om Covid 19 effekter på portföljen, hur fungerar de 3 kategorierna enligt IFRS9 redovisning, vad händer när en säkerhet tas i bruk och hur avvecklas den samt bakgrunden till den lägre avkastningen i maj.

Du får en uppdatering avseende portföljen och lån i kategori 2 och 3 och hur vi ser på förväntad avkastning framöver.

Länk till inspelning: https://youtu.be/LwMIVszW2jY

Länk till PDF av presentationen: FS_webinar_juni_2021.pdf