Webinar juni 2021 med uppdatering avseende portföljen och lån i kategori 2 och 3

Vi har den senaste tiden fått ett antal återkommande frågor och funderingar från er. Det handlar om Covid 19 effekter på portföljen, hur fungerar de 3 kategorierna enligt IFRS9 redovisning, vad händer när en säkerhet tas i bruk och hur avvecklas den samt bakgrunden till den lägre avkastningen i maj.

Du får en uppdatering avseende portföljen och lån i kategori 2 och 3 och hur vi ser på förväntad avkastning framöver.

Webinaret sker på torsdag 17 juni 2021 kl. 11:30-13:00 och du registrerar dig på följande sida:

https://kreditfonden.se/webinar-for-kreditfonden-med-uppdatering-avseende-portfoljen-och-lan-i-kategori-2-och-3/

Dela inlägg