Värdepappersbolaget United Securities har tecknat ett distributionsavtal med Skandinaviska Kreditfonden

Värdepappersbolaget United Securities har tecknat ett distributionsavtal med Skandinaviska Kreditfonden

Skandinaviska Kreditfonden har för avsikt att bli den ledande oberoende aktören inom direktutlåning till mindre och medelstora företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I.

Fakta om United Securities:

  • Ett bolag inom den finansiella sektorn med tillstånd att bedriva värdepappersrörelse under Finansinspektionens tillsyn.
  • Riktar sitt erbjudande till både företag och privatpersoner.
  • Rådgivare av fonder, strukturerade produkter och andra finansiella instrument.
  • Har särskilt kompetensprövade anknutna ombud på ett 40-tal orter i Sverige.
  • Har bedrivit verksamhet sen 1993.
  • Ägs av Säkra Holding AB och av Nordic Brokers Association AB som tillsammans med United Securities har ca 300 fristående rådgivare. Det betyder att de inte är knutna till en specifik bank eller försäkringsbolag och kan därigenom välja det bästa på marknaden.

Vi på Skandinaviska Kreditfonden ser fram emot samarbetet med United Securities 115 finansiella rådgivare.

Kontaktuppgifter: Peter Norman 073-392 94 55, Fredrik Sjöstrand 070-575 75 51, info@kreditfonden.se