Vad är direktlån och varför är det viktigt?

Vad är direktlån och varför är det viktigt?

Begreppet direktlån är inte speciellt välkänt på den nordiska marknaden, men desto mer på den europeiska och amerikanska. Innebörden är förhållandevis enkel; direktlån är precis som ett vanligt banklån, fast utan bank. Långivaren är istället en privat aktör, exempelvis en fond, och således brukar direktlån som tillgångsslag kallas ”private debt”. Direktlån som finansiering har vuxit som tillgångsslag ända sedan finanskrisen. I takt med att hårdare regleringar har införts har banker blivit allt mer restriktiva i sin utlåning till företag, vilket har banat väg för alternativ finansiering, däribland direktlån. Banker har framför allt blivit mer restriktiva i utlåningen till små- och medelstora företag, där direktlån som finansiering fyller ett hål i marknaden.

Direktlån skapar massor av möjligheter
Som företag i behov av finansiering kan direktlån vara den enda möjligheten till finansiering. Banker styrs av hårdare regleringar som inte privata aktörer på lånemarknaden drabbas av, och möjliggör därför finansiering av små- och medelstora företag, ett segment av bolag som utan direktlån inte skulle fått tillgång till skuldkapital över huvud taget. I andra fall har företag möjlighet till bankfinansiering, men väljer direktlån för att kunna låna till en högre belåningsgrad. Aktörer inom direktlånemarknaden kan ta på sig mer risk än vad banker kan, helt enkelt. En annan situation där direktlån utgör en lösning är för familjeägda företag i behov av kapital som inte får tillgång till bankfinansiering. I familjeägda företag vill man inte gärna bli utspädd i sitt ägande och vill därför inte ta in mer eget kapital. Direktlånemarknaden kan då erbjuda skuldkapital. Direktlån som finansiering kan med andra ord vara avgörande för ett företags möjlighet att expandera eller genomföra förändringar.

Kreditfonden erbjuder genom fonden Scandinavian Credit Fund I direktlån till små och medelstora företag.

Fonden har genom mer än 5,500 privata investerare byggt upp ett kapital som placeras i direktlån till nordiska företag eller företag med koppling till norden. Direktlånen är kortfristiga och strukturen på lånen kan vara varierande och flexibla beroende på låntagaren, ännu en fördel med direktlån. Samtidigt som Fonden bidrar till utveckling och tillväxt hos företag genom finansiering, erbjuder Fonden investerare en investeringsprodukt som normalt inte finns tillgänglig för privata investerare.