Sveriges tidigare arméchef Karl Engelbrektson går in som partner och Head of Advisory Board för Finserve Global Security Fund. Fonden sänker också kostnaderna för investerarna

Sveriges tidigare arméchef Karl Engelbrektson går in som partner och Head of Advisory Board för Finserve Global Security Fund. Fonden sänker också kostnaderna för investerarna

Finserve Global Security Fund (GSF), en fond som investerar globalt i bolag inom försvar, cybersäkerhet och rymd, anlitar Sveriges tidigare arméchef Karl Engelbrektson som Head of Advisory Board – en funktion som är direkt rådgivande till förvaltningen av fonden. Samtidigt tar fondbolaget delar av fondens kostnader i syfte att reducera andelsägarnas kostnader.

Engelbrektson som nyss gått i pension från den svenska Försvarsmakten ansluter direkt till fonden som partner och rådgivare. Inom försvaret har Engelbrektson haft en rad ledande positioner, däribland arméchef i 7 år, Sveriges militära representant i EU och Nato. Han har även haft seniora chefspositioner i både i Natos och EU:s organisationer.

Som huvudansvarig för fondens Advisory Board kommer han bidra med sin långa erfarenhet från försvaret. Karl har ett omfattande nationellt och internationellt nätverk samt unika insikter i de omvärldstrender som påverkar de sektorer fonden investerar i. Insikterna och analysen kommer att ligga till grund för den rådgivande funktion som Advisory Board har till förvaltningen.

I en kommentar säger Karl Engelbrektson:

”Det är med stor entusiasm och energi som jag ansluter till Finserve Global Security Fund. Vår demokrati, frihet och säkerhet är en gemensam angelägenhet. Vi måste därför skapa nya välskötta sätt att få kapital att nå industrier som bidrar till detta. Med mitt engagemang i GSF ser jag stora möjligheter att på ett konkret sätt påverka denna utveckling i positiv riktning.”

Fondbolaget som förvaltar fonden har även beslutat att själv ta delar av fondens externa kostnader för administration och struktur för att minska investerarnas kostnader. Fondens prospekt har nu ett tak på totala kostnader på 2,25 % av förvaltat kapital. Det inkluderar även förvaltningsavgiften på 1,60 %.[1]

[1] Implicita transaktionskostnader kan ge högre kostnader och därmed anges årliga kostnader i fondens faktablad till 2,4 % men i prospektet (motsvarande svenska fondbestämmelser och informationsbroschyr) anges 2,25 % för fonden.

Arméchef Karl Engelbrektson

Arméchef Karl Engelbrektson