September: Positiv månad, portföljen justerad för en mer volatil marknad framåt

September: Positiv månad, portföljen justerad för en mer volatil marknad framåt

Inge Heydorn

Volatiliteten i marknaden fortsatte under september och teknikbolagen var svaga med en nedgång för Nasdaq på 5,2 procent, Dow Jones slutade endast ner 2,3 procent. Detta var den första negativa månaden sedan i mars. De stora bolagen inom FAANG var de stora förlorarna. Värderingsmultiplarna för dessa bolag har expanderat starkt under året. De skiljer sig dock lite mellan bolagen då Amazon och Netflix har fått sina vinster uppjusterade under året medan de övriga fått dem nedjusterade i kölvattnet av Covid. 

Vi drog ner risken ytterligare i fonden i slutet av augusti och tappade lite avkastning då marknadens högriskbolag fortsatte att rusa. Det mesta av det fick vi tillbaka i september då fonden slutade upp 0,76 procent. Vi har under nedgången i marknaden ökat på ytterligare i bolag som vi tror haft ett riktigt starkt kvartal som Activision, Salesforce, Zynga och TSMC. Vi har försökt att justera portföljens beta något mot en mer volatil utveckling under den närmaste månaden. Vi fortsätter att ta in data angående september för bolagen för att positionera oss rätt inför kvartalsrapporterna.

Se uppdaterade månadsdata för fonden här: