September: fonden utvecklades klart starkare än tech-sektorn

September: fonden utvecklades klart starkare än tech-sektorn

Inge Heydorn

Volatiliteten i marknaden fortsatte under september och teknikbolagen var svaga med en nedgång för Nasdaq på 5,2 procent, Dow Jones slutade endast ner 2,3 procent. Detta var den första negativa månaden sedan i mars. De stora bolagen inom FAANG var de stora förlorarna. Värderingsmultiplarna för dessa bolag har expanderat starkt under året. De skiljer sig dock lite mellan bolagen då Amazon och Netflix har fått sina vinster uppjusterade under året medan de övriga fått dem nedjusterade i kölvattnet av Covid. 

Tittar vi på vår portfölj så levererade bolagen ett mycket starkt andra kvartal i absoluta termer. De som har fått medvind av Work From Home-trenden inkluderar spelbranschen och mjukvarubolag inom molntjänster, men även halvledarutrustning visade på mycket god efterfrågan i kvartalet.

Vad ser vi då inför de kommande 3Q rapporterna här i oktober? Vi tror att våra spelbolag kommer att slå sina estimat och framför allt Activision som har ett starkt kvartal bakom sig. Molntjänstbolagen ser ut att fortsätta leverera under kvartalet och halvledarutrustningsbolagen kommer även de att leverera ett starkt fjärde kvartal.

Finserve Global Technologys avkastning under September var +0,68 procent, det vill säga klart bättre än Nasdaq.