SCFI månadsrapport – mars 2023

SCFI månadsrapport – mars 2023

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) redovisar en NAV kurs för mars om 100,64. Det är en uppgång med 0,19 %

Fonden har inte haft någon nyutlåning under mars däremot har två lyft genomförts på redan beviljade krediter motsvarande cirka 11,5 miljoner kronor. Fonden kommer betala ut minst 150 mkr, motsvarande 100 % av inlösen från november och 18 % av inlösen från december. Fonden kommer få reda på exakt hur mycket som betalas ut denna period i mitten av april.

Fonden är fortsatt stängd för insättning och uttag till följd av stora inlösen under november och december som tidigare kommunicerat. Fondens förhoppning och förväntansbild är fortfarande att inlösen ska hanteras under april men fonden ser också svårigheter med refinansiering och försäljning i marknaden vilket försvårar processen att driva in amorteringar. Fonden kommer uppdatera löpande gällande inlösen om nya uppgifter uppkommer under månaden.

NAV-påverkande faktorer för mars är värdet på fondens noterade aktieinnehav som har minskat samtidigt som fonden fortsatt ser att riskerna i marknaden ökar. Reserveringar och låntagare utvärderas månadsvis för att agera och anpassa värdet i fonden om riskerna går upp eller förändringar i marknaden påverkar sektorer eller låntagare. När inlösen är hanterad ser fonden fortsatt mycket bra möjligheter i marknaden för tillgångsslaget direktlån. Fonden får mycket förfrågningar till bra avkastning som kommer påverka NAV positivt om kapital till utlåning finns tillgängligt.

Marknaden och ekonomin
Efter den stora bankkrisen i början på mars som ledde till stor turbulens och kraftig nedgång i både börs och räntor har marknadsförtroendet återvänt. Myndigheters och Centralbankernas snabba och kraftiga ingripande för att säkra marknadens förtroende och säkerställande att man stoppar krisen från att spridas samt skydda insättarnas pengar i drabbade banker har gjort att de flesta tror att bankkrisen är över, vilket dock kan vara lite tidigt att säga helt säkert. Men fokus kommer nu åter skifta till inflationen. USA såg en minskning av inflationen och är nu lägsta sedan september 2021, dock verkar kärninflationen vara svårare att få ner. Inflationssiffrorna för Europa kommer styra räntesättningen från ECB och preliminära siffror indikerar en minskning av inflation, det som även här kommer få stor effekt är den underliggande kärninflationen. Sverige publicerar inflationssiffror i mitten på april och även där kommer kärninflationen bli en stor faktor.

De senaste producentpriserna som kommit ut från Euroområdet visar på en nedgång med 0,5% för februari vilket var något mer än väntat. Den underliggande inflationen, har låg volatilitet och priserna sjunker mycket sällan när de väl har höjts om inte ekonomin går in i en större recension. Detta betyder att vi fortfarande har en underliggande inflation som i många fall stiger på årsbasis trots den minskade aktiviteten i ekonomin. Troligen kommer inflationen behöva bekämpas hårdare vilket kommer medföra ytterligare räntehöjningar framöver, förväntansbilden för april är 0,5 % av Riksbanken.

Marknaden är volatil och osäker, dessutom ökar pressen på företag och hushåll till följd av inflation och räntehöjningar. Valutan kommer behöva stärkas genom räntehöjningar för att inte importera inflation vilket kan påverka refinansiering och obligationsmarknader. Riskerna i marknaden bör leda till ökade problem för företag och ökning av konkurser.

IFRS 9
Fonden fortsätter se ökade risker i marknaden vilket speglas i reserveringarna men har inte identifierat några stora förändringar under mars.

Läs mer