Scandinavian Credit Fund I topprankad bland Nordens räntehedgefonder

Scandinavian Credit Fund I topprankad bland Nordens räntehedgefonder

 

Den skakiga aktiemarknaden under 2022 har även varit svår att navigera för Nordens hedgefonder. Och räntehedgefonder är inget undantag. Det visar data från Hedgenordic som sammanställer avkastningen från 143 hedgefonder med säte i, eller inriktning mot, den nordiska marknaden. Per den sista oktober hade det breda NHX Composite sjunkit med cirka 7 procent på året, samtidigt hade avkastningen för räntehedgefonder, NHX Fixed Income, noterat en nedgång på cirka 11,9 procent.

I detta sammanhang sticker Scandinavian Credit Fund I ut. Med en avkastning under 2022 (per sista oktober) uppgående till +4,36 procent placerar sig fonden på andra plats över bäst presterande räntehedgefonder under året (se tabell 1 nedan). Ser man till den riskjusterade avkastningen mätt som Sharpe-ratio, är fonden i en klass för sig med ett uppnått värde av 4,84 (se tabell 2 nedan), vilket också är det högst uppmätta värdet av alla nordiska hedgefonder i databasen.

 

Tabell 1. Bäst avkastande nordiska räntehedgefonder under 2022 (HedgeNordic)

 

 

Tabell 2. Bäst riskjusterad avkastning (Sharpe) bland nordiska räntehedgefonder under 2022 (HedgeNordic)