Scandinavian Credit Fund I tecknar garantiavtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) på 3 miljarder SEK

Scandinavian Credit Fund I tecknar garantiavtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) på 3 miljarder SEK

Avtalet är en tydlig kvalitetsstämpel på fondens analysarbete samt dess rutiner och policys för utlåning säger Fredrik Sjöstrand som ansvarar för fondens förvaltning och kreditanalys.

Scandinavian Credit Fund I (SCFI) har tecknat ett avtal med Europeiska Investeringsfonden (EIF) avseende ett kreditgarantiprogram för små- och medelstora företag (SMEs). Garantiramen för avtalet uppgår till 3 miljarder SEK och syftar till att stödja nordiska små- och medelstora
företag (SME´s).

Avtalet möjliggör för Scandinavian Credit Fund I att kunna erbjuda förbättrade villkor för sina låntagare. Investment teamet som förvaltar Scandinavian Credit Fund I är en integrerad del av Finserve Nordic AB. Finserve Nordic AB erbjuder ett flertal alternativa fonder såväl som aktiefonder och erbjudandet riktar sig både mot retail- såväl som det Institutionella segmentet.

Fredrik Sjöstrand, fondens ansvarige förvaltare säger i en kommentar- ”Vi i Investment teamet som förvaltar Scandinavian Credit Fund I är stolta över att bli inkluderade i Europeiska Investeringsfondens (EIF´s) garantiprogram. Programmet betyder att vårt rigorösa analysarbete, i kombination med strikta policys och instruktioner, har genomgått en mycket omfattande Due Diligence process och blivit godkänt av EIF. Vi kan nu med garantiprogrammet välja att låta nya krediter omfattas av EIF garantin på 70% av lånebeloppet, i gengäld  kommer låntagarna få en något lägre ränta än annars vore fallet”.

European Investment Fund Chief Executive Alain Godard tillägger I en kommentar: “The European Guarantee Fund möjliggör för EIF att göra det de gör bäst, att erbjuda finansiering till europeiska SME´s. Precis som i andra länder så har nordiska företag blivit tvungna att hantera restriktionerna förknippade med COVID pandemin och EIF sätter stort värde på samarbetet med Finserve för att kunna nå ut till dessa företag”.