Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör tillägg till prospekt

Scandinavian Credit Fund I AB (publ) – Offentliggör tillägg till prospekt

Godkännande och registrering av tillägg till prospekt

Finansinspektionen har per dagens datum godkänt och registrerat, med stöd av 2 kap. 34  § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF), det i maj 2016 av Scandinavian Credit Fund I (publ), org. nr. 559008-0627, upprättade tillägget till det av Finansinspektionen tidigare registrerade prospektet.

Tillägget finns att läsa på www.kreditfonden2.wpengine.com/ Investering/ Dokument

Läs pressreleasen här