Podd med Fredrik Sjöstrand  12 Juni 2020

Podd med Fredrik Sjöstrand 12 Juni 2020

Kreditfondens CIO Fredrik Sjöstrand kommenterar utvecklingen i Scandinavian Credit Fund I och Nordic Factoring Fund under maj månad.

Avsnittet spelades in fredagen den 12 juni.

Innehållsförteckning

00:50 Fredriks syn på marknadsläget
04:10 Statusuppdatering på underliggande lån
04:42 Kommentar på fondernas utveckling i maj
08:17 Statusuppdatering för likviditet att möta april månads förtida inlösen
09:58 Utsikter för fonderna framåt