Oktober: svag månad för tech tyngde resultatet

Oktober: svag månad för tech tyngde resultatet

Inge Heydorn

Thyra Hedge Fund tappade 0,9 procent under oktober, vilket var bättre än Nasdaq Composite Index som backade 2,4 procent under perioden. Sedan årets början summerar uppgången till 3,9 procent. Månaden var turbulent på aktiemarknaden där riskaptiten avtog märkbart mot slutet av månaden, vilket översattes i ett brett fall för teknikrelaterade bolag. Detta trots att de rapporter som presenterades generellt var bättre än förväntat. Av de S&P bolag som hade rapporterat vid månadens slut hade 88 procent slagit förväntningarna.

Framför allt har vi sett stora slag mellan Work From Home (WFH) aktier och aktier som gynnas av en återhämtning i ekonomin under de senaste veckorna och detta har fortsatt in i november. Våra gaming aktier har den största exponeringen mot WFH medan bolag inom halvledarutrusting har den största exponeringen mot återhämtningen.

Av fondens innehav tyngde positionerna i Activision, ASML, Zynga, Ubisoft och Microsoft. Bland vinnarna märktes Sony, KLA , Tencor, TSMC, Servicenow och LAM Research.

Vid månadens utgång var nettoexponeringen i fonden 16 procent varav beta-justerad runt 0 procent. Fonden ökade under månaden positionen i Zynga och initierade en position i Paradox Interactive.

Framåt kommer det även i fortsättningen handla om hur mycket WFH-exponering portföljen skall ha relativt återhämtningsaktier. Bolagen vi äger fortsätter att leverera i båda scenariorna tror vi.