Oktober: negativ månad trots starka rapporter

Oktober: negativ månad trots starka rapporter

Inge Heydorn

Finserve Global Technology Fund tappade 2,7 procent under oktober, vilket var marginellt svagare än Nasdaq Composite Index som backade 2,4 procent under perioden. Sedan årets början summerar uppgången till 32,6 procent. Under samma period har Nasdaq ökat med 21,6 procent. Månaden var turbulent på aktiemarknaden där riskaptiten avtog märkbart mot slutet av månaden, vilket översattes i ett brett fall för teknikrelaterade bolag. Detta trots att de rapporter som presenterades generellt var bättre än förväntat. Av de S&P bolag som hade rapporterat vid månadens slut hade 88 procent slagit förväntningarna.

Av Global Technology Funds innehav tyngde positionerna i Activision, ASML, Ubisoft och Zynga. Bland vinnarna märktes Prosus, Sony, Matchgroup, Servicenow och Nintendo.

Denna rapportperiod har vi sett en låg korrelation mellan bra rapporter och bra aktie utveckling. Det har nästan känts helt slumpmässigt. Våra rapporter har dock varit i linje eller bättre än vi estimerat. Rapporterna har om något förstärkt vår positiva syn på de bolag och teman eom ingår i portföljen.

Fonden ökade under månaden positionen i Zynga och initierade en position i Paradox Interactive. Hela innehavet i Slack avyttrades. Efter månadens utgång har vi fått en rad rapporter som bekräftar den starka trend som vi sett inom esport under lång tid. Bland annat har Activision och Zynga presenterat mycket starka resultat, trots detta har bolagets aktiekurser fallit tillbaka något då marknaden börjat fokusera på bolag som gynnas av en återhämtning av ekonomin.