Oktober: negativ månad i spåren av minskad riskaptit

Oktober: negativ månad i spåren av minskad riskaptit

Inge Heydorn

Finserve Global Esports Fund tappade 1,1 procent under oktober, vilket var bättre än Nasdaq Composite Index som backade 2,4 procent under perioden. Sedan fondens lansering i juni summerar uppgången till 5,2 procent. Månaden var bitvis turbulent på aktiemarknaden där riskaptiten avtog märkbart mot slutet av månaden, vilket översattes i ett brett fall för teknikrelaterade bolag. Detta trots att de rapporter som presenterades generellt var bättre än förväntat. Av de S&P bolag som hade rapporterat vid månadens slut slog 88 procent förväntningarna.

Av Global Esports Funds innehav tyngde positionerna i AMD, Nvidia, Activision, Ubisoft och Zynga. Bland vinnarna märktes Logitech, Sony, Sea Limited, TSMC och Tencent. AMD sjönk mot bakgrund av att bolaget köpte sektorkollegan Xilinx för 35 miljarder dollar. Marknaden är orolig över att AMD köper ett bolag med lägre marginaler och tillväxt till ett högt pris medan bolaget själva tror att de kan växla upp tillväxten för Xilinx samt att de kommer att finnas stora synergier mellan bolagen.

Logitech presenterade en rapport som var långt bättre än förväntat med en uppgång i försäljning under kvartalet på motsvarande 75 procent. Bolaget har gynnats kraftigt av work from home (WFH) trenden och ser ljust på framtiden. Tillväxten vart klart hjälpt av WFH men bolaget har även utan det växlat upp sin tillväxt och förbättrat sin position i marknaden.

Fonden ökade under månaden positionen i Zynga och initierade en position i Paradox Interactive. Efter månadens utgång har det kommit en rad rapporter som bekräftar den starka trend som vi sett inom esport under lång tid. Bland annat har Activision och Zynga presenterat mycket starka resultat, trots detta har bolagets aktiekurser fallit tillbaka något då marknaden börjat fokusera på bolag som gynnas av en återhämtning av ekonomin.