Oktober: Marknaden rekylerade starkt

Oktober: Marknaden rekylerade starkt

Marknaden rekylerade starkt under oktober. Gaming/Esport sektorn fortsätter dock att gå svagare än marknaden. Detta trots att tillväxt siffrorna ser bra ut och bolagen värderas på historiskt låga nivåer. Denna kräftgång har även fortsatt i november drivet av Activision och Playtika. Vi har en position i Activision som vi behåller. Bolaget rapporterade i linje med förväntningarna med skör på lanseringarna av Owerwatch 2 och Diablo 4 från dotterbolaget Blizzard.

Blizzard har haft stora problem under året med management kulturen i bolaget och denna försening skapar ett ytterligare negativt sentiment i aktien. Vi tycker dock att bolaget har adresserat sina problem och har en mycket stark produkt portfölj. Bolaget handlas nu till 5 års lägsta och har ett starkt kassaflöde med en netto kassa på 12% av marknadsvärdet. P/E talet är 17 på årets vinst.

Playtika har flyttat runt lite i sin produkt portfölj och även drabbats lite av Apple IDFA förändringar. Vi tycker dock att bolaget ser intressant ut då vi tror att marknaden fortsätter att växa och att bolagets tillväxt kommer att studsa tillbaka när de nya spelen släpps.

Fonden slutade upp 3.21% i oktober och är nu upp 13.97% YTD.