Oktober: Aktiemarknaden nådde återigen rekordnivåer

Oktober: Aktiemarknaden nådde återigen rekordnivåer

Aktiemarknaden återhämtade sig under oktober och nådde igen rekordnivåer. Vi var lite försiktiga i vår syn på marknaden inför rapport säsongen då vi förväntade oss att många företag skulle lida av leveransproblem. På detta skall adderas att vi nu har ett underskott på arbetssökande i många segment vilket har lett till en löneinflation de senaste månaderna.

Vi förväntar oss att leveransproblemen kommer att hämna nivån på reklam som kommer att göras under kvartalet vilket minskar tillväxten för flera mega caps inom teknologi som är beroende av reklam. Fonden slutade upp 5.04% på månaden och är nu upp 21.81% på året.

TVspels aktier fortsätter att gå kräftgång och Activision är ner ordentligt på sin rapport för 3e kvartalet. Rapporten i sig var i linje med förväntningarna men förseningen av Owerwatch 2 och Diablo 4 tillsammans med personalproblemen i Blizzard pressar aktien. Vi behåller dock aktien då vi tycker att ledningen nu adresserar problemet i bolaget samtidigt som värderingen är på 5 års lägsta. Nettokassan är nu också runt 12% av bolagets marknadsvärde.

Mjukvara fortsätter att vara den starkaste sektorn i portföljen och vi förväntar oss starka rapporter för andra halvåret för sektorn. Vi har redan sett en accelererande tillväxt i rapporterna från Servicenow och Microsoft.