November: Bra månad för NFF – avkastning över mål på rullande 12 månader

November: Bra månad för NFF – avkastning över mål på rullande 12 månader

NAV kurs i november blev 105,21 vilket ger en uppgång för månaden på 0,54 (0,52 %). En bra månad som är över målsättningen på rullande tolvmånaderstal på minst 6 procent.

Inflöde på 12 miljoner kronor stort tack för det.

Nyutlåningen i november var cirka 19 miljoner kronor. Fonden är fullinvesterad. Vi har ett efterfrågeöverskott på factoring en bit in på nästa år så nya investeringar kommer sättas i arbete direkt.

Vårt arbete med extra uppföljning av våra låntagare, vilket är drivet av andra vågen av covid-19 pågår, och går bra. Vi har inte behövt göra några eftergifter som påverkar portföljen i någon utsträckning, det är marginella justeringar av IFRS denna månad. Jag vill betona att vår exponering mot besöksnäring, transport, turism etcetera är noll.

Nedan kan ni se fondens avkastning sedan start. Det är en mycket fin kurva och hög riskjusterad avkastning sedan start. Vi är mycket nöjda med hur fonden utvecklas.

 

November: Bra månad för NFF – avkastning över mål på rullande 12 månader 13
Källa: Bloomberg

 

Grafen nedan visar alla månader i fonden sedan start, vi har inga minusmånader, hur många fonder kan visa det under denna period?

 

November: Bra månad för NFF – avkastning över mål på rullande 12 månader 14

 

Marknaden:

 

Vi har under november upplevt en av de bästa enskilda månaderna för riskfyllda tillgångar i modern tid, grattis alla som legat överviktade aktier i exempelvis Spanien, UK osv.

 

Vi har fått:

  • Ny president i USA Joe Biden vinner övertygande, det gillar marknaden (och jag). Detta innebär förhoppningsvis att USA återigen bli en stabiliserande faktor i världen istället för att bara tänka på sina väljare i mellanvästern. Jag hoppas vidare på att retoriken skall återgå till något som inte liknar ett snarstuckets barns nivå och fått sand i ögonen utan blir statsmannamässig och respektfull för allas åsikter.
  • Marknaden gillar också att demokraterna inte vinner senaten så de kan driva en politik som är hämmande för tillväxt.
  • Vaccin är på gång och vaccinering startar i UK nästa vecka.
  • Centralbanker fortsätter att betona en ultralätt penningpolitik och att den varar flera år framöver.

Statsobligationsräntor är runt noll och är inget alternativ för den som vill ha avkastning på sitt kapital.

 

Allt detta har bidragit och kommer bidra till ett positivt sentiment i närtid.

 

I grafen ser ni Sveriges BNP tillväxt sedan år 2000 och med den vill jag illustrera att med rätt åtgärder går ekonomin tillbaka till tillväxt så småningom, det kommer ordna sig även denna gång. BNP fallet var faktiskt större under finanskrisen men det märktes mindre, för då fanns inga restriktioner om hur vi skall leva våra liv.

 

November: Bra månad för NFF – avkastning över mål på rullande 12 månader 15
Källa: Bloomberg

 

Hur ser eventuella risker ut framöver?

 

  • Riskfyllda tillgångar har återigen sprungit iväg lite för häftigt och den reala ekonomin med finanspolitik släpar efter. Vi ser tecken på att Polen och Ungern hindrar EU från att implementera det enorma stödpaket man röstade igenom i somras på grund av att de inte kan acceptera skrivningen om att en förutsättning för stöd är att länder skall följa ”demokratiska principer” (bara för att Trump är borta är inte mörkrets makter borta, vi har dem på nära håll)
  • Vaccineringen tar tid det blir bakslag på vacciner. Jag är mycket orolig för att i Europa och då speciellt i Sverige är förberedelserna för massvaccinering dåligt planerade. Regeringen anser att regionerna har ansvaret och vice versa. I slutändan drabbar det en tjänstesektor som haltar betänkligt låt oss hoppas jag har fel.
  • Inflation kommer att komma inte i år och kanske inte de närmaste åren. Ju mer jag ropar på vargen desto mindre sannolikhet att någon lyssnar när den kommer.
  • När tillgångsköpen av långa statsobligationer upphör kommer långräntor stiga dramatiskt och det kommer skaka om riskfyllda tillgångar. Det blir en delikat balansgång att vandra för centralbanker runt om i världen.

 

Världen behöver tillväxt och viss inflation för att minska skuldbördan som nu byggts upp under kort tid, den var stor innan och nu har den skenat iväg på vissa håll. Dock är det rätt att stimulera mycket, det är vägen tillbaka som kan bli lite orolig.

 

Nedan kan ni se vilken typ av företag vi har finansierar fakturaköp ifrån:

 

November: Bra månad för NFF – avkastning över mål på rullande 12 månader 16