November 2021: Volatiliteten ökar dramatiskt

November 2021: Volatiliteten ökar dramatiskt

Volatiliteten i marknaden har ökat dramatiskt under hösten och ytterligare tilltagit de senaste veckorna. Federal Reserves kommentarer runt högre räntor framöver tillsammans med den nya covid-varianten omikron verkar vara huvudsaken till den ökade risken i marknaden. Till detta kan läggas inflationsoro och problem med att attrahera arbetskraft i många industrier. Teknologiaktier har pressats hårt de senaste veckorna och gaming/esport aktier har om något fortsatt att underprestera.

Den underliggande efterfrågan på spel och esportevent fortsätter dock att vara god och då skall vi komma ihåg att jämförelsetalen med förra årets covid-nedstängnings period är riktigt tuffa. Efterfrågan på spelkonsoler och spel-PCs fortsätter att vara rekordstark, vilket i sin tur leder till en efterfrågan på spel. Vi fortsätter att fokusera på de stora gamingbolagen i portföljen.

Fonden slutade upp 4.73% under november och är nu upp 18.30% YTD.