November 2021: Efterfrågan på halvledarutrustning fortsatt stark

November 2021: Efterfrågan på halvledarutrustning fortsatt stark

Vi har sett en klart ökad marknadsvolatilitet de senaste veckorna drivet av oron runt den nya versionen av covid och den amerikanska centralbankens mer negativa syn runt inflationen. Till detta skall läggas en oro runt ökade lönekostnader och svårigheter att få tag i arbetskraft. Tech hör till sektorerna som drabbats hårdast av denna oro och framförallt bolag med höga multiplar. Marknaden har många gånger enligt vår vy svårt att skilja på bolag som har höga multiplar på grund av vinst- och försäljningstillväxten som mjukvara och många bolag som är förväntansbolag med halvhyggliga affärsmöjligheter.

Mjukvara har gått svagt under hela hösten vilket förvånar oss då vi tror att många bolag kommer att åtnjuta en stark efterfrågan de närmaste åren på grund av digitaliseringen av företagen. Videospelsbolagen fortsätter att underprestera trots starka siffror under hösten. De största orosmolnen på himlen – IDFA och tuffa jämförelsesiffror – är vi nu på väg förbi.

Efterfrågan på halvledarutrusning fortsätter att vara klart starkare än vad bolagen i dag kan tillverka. Detta tillsammans med ett antal nya fabriker som byggs de närmaste åren innebär att utsikterna för sektorn fortsätter att vara väldigt ljus.Tyvärr har vår långsida gått sämre än kortsidan under de senaste veckorna. Detta gör att
Thyra Hedge slutade ner -1.93% i november och är nu -1.95% YTD.