Nordic Factoring Fund månadsrapport – april 2024

Nordic Factoring Fund månadsrapport – april 2024

Nordic Factoring Fund AB (publ) redovisar en NAV-kurs för april på 102,01, en ökning med 0,54 % från föregående månad.
Fondens underliggande avkastning är i linje med förväntningar och risknivå. Förväntade räntesänkningar kommer inte påverka fondens avkastning eller den historiskt stabil risknivån. Sänkta räntor kommer också öka fondens konkurrenskraft, då andra lågriskplaceringar förväntas ge lägre avkastning på grund av kommande räntesänkningar. Förvaltarna har noggrant analyserat sektorer och enskilda motparter för att minimera riskerna och bibehålla en hög återbetalningsförmåga samt låg volatilitet. Fondens underliggande motparter har i genomsnitt en rating på A och fonden har kreditförsäkring som skydd mot konkurser. Den låga försäkringspremien indikerar att portföljens sammansättning är tillfredsställande för försäkringsbolaget.
Investering i Finserve Nordic Factoring Fund ger investerare tillgång till en väldiversifierad portfölj med över 250 motparter med hög kreditrating och en tillgångsklass som uppvisar låg korrelation med andra tillgångsklasser som räntor, aktier, krediter, valutor och råvaror.

Prognoser
Den amerikanska marknaden visar en motståndskraftig och trög inflation, vilket påverkar ränteförväntningarna. Trots fortsatt starka ekonomiska siffror och låg arbetslöshet i april, finns osäkerhet kring när en räntesänkning i USA kan förväntas. Europa och Sverige fortsätter att visa på minskad inflation, och räntesänkningar från Riksbanken och ECB förväntas med stor sannolikhet vid kommande möten i maj respektive i juni. Riksbanken står dock inför utmaningar med den försvagade kronan under det första kvartalet, vilket kan påverka beslutsprocessen kring räntesänkningar. Marknadens consensus tror på en sänkning den 8 maj, och mycket tyder på att detta kommer att ske. Det återstår att se hur snabbt Riksbanken kommer att agera efter den första sänkningen.
Sänkta räntor kommer att underlätta för sektorer och företag som är beroende av finansiering. Factoring är på en kraftig tillväxtresa när banker och låneinstitut blir allt mer restriktiva med krediter. Factoring möjliggör för många stora och små företag att växa med en mer flexibel lånemöjlighet.

IFRS 9
Reserveringarna i portföljen är mycket låga. Nästan 100 % av fondens exponering ligger i kategori 1, och säkerheten är baserad på över 30 000 fakturor som är pantsatta till förmån för fonden. Fakturorna rullas på 30 till 90 dagar med kreditförsäkring med och utan regress.

Läs mer