Månadsrapport september 2021 – HYOF

Månadsrapport september 2021 – HYOF

High Yield Opportunity Fund levererade fortsatt god avkastning under september med ett månadsresultat på plus 0,95 %, och totalt under årets första 9 månader 5,04 %.
Jag bedömer det som fullt möjligt att nå målavkastning på 7% för helåret 2021.
Det råder fortsatt brist på material i primär marknaden och stor efterfrågan i andrahandsmarknaden.
Marknaden förväntar sig att det kommer ske nyemissioner under sista kvartalet 2021 som kan öka utbudet något.
Kredit-spreadar klarade sig väl under börs- och ränteturbulensen i slutet av september som framför allt drevs av ökade inflationsförväntningar i USA och det i sin tur drev upp långräntorna och börser ner.
Angående Evergrande i Kina så har det haft marginell påverkan på kreditpapper i Norden.
Generellt så är det en oro i marknaden för inflation i USA, högre energipriser i världen, samt brist på halvledare.
Jag bedömer det som vi kommer ha en fortsatt god marknad och att vi kommer uppnå vårt mål om 7% avkastning på helåret 2021